Foto: Caverion

Kloakkgass kan forsyne 20.000 husstander i året med fornybar energi

Før gikk overskuddsgassen fra kloakkrenseprosessen bokstavelig talt opp i røyk gjennom en fakkel. Nå sørger den tekniske entreprenøren Caverion for at forurensingen fra Rambekk Renseanlegg i Gjøvik gjøres om til fornybar energi.

På landsbasis er potensialet 500 millioner kilowatt timer, som kan forsyne 20.000 husstander i året, skriver Caverion i en pressemelding.

Prosessen med å rense kloakk og behandle kloakkslam skaper forurensende gass. Denne gassen kan brukes til å varme vann, som går ut på et fjernvarmeanlegg. Her så det lokale energiselskapet Eidsiva potensiale.

– Det er mange muligheter til å omgjøre forurensing til fornybar energi. Det som kreves er riktig teknologi, og her har vi fått hjelp av den tekniske entreprenøren Caverion, forteller prosjektleder Alf Inge Kraglund Tunheim i Eidsiva Bioenergi.

Stort potensiale for Norge

Prosjektet ved Rambekk Renseanlegg i Gjøvik produserte 300.000 kWh kun i august. På årlig basis kan de forsyne 180 boliger.

– I overordnet sammenheng er dette et betydelig klima- og miljøprosjekt. Fra kun norske slambehandlingsanlegg snakker vi om 500 millioner kilowatt timer i året. Caverion er en landsdekkende aktør, så jeg håper de kan rulle ut teknologien og kunnskapen fra vårt prosjekt for hele Norge, sier Tunheim.

Slik fungerer det

Prosjektleder hos Caverion, Per Håkon Hermanrud, forklarer at gassen fra renseprosessen nå brukes til å varme opp vann, som går ut på Eidsivas fjernvarmeanlegg.

 – Et fjernvarmeanlegg utnytter energi som ellers ville gått tapt og gjør dette om til fornybar energi, som kan varme opp boligen din, sier Hermanrud.

 – Alle bedrifter som produserer noe som avgir varme, avfall, treflis eller pellets kan gjenvinne istedenfor å forurense.

Fageksperter

Caverion har hatt syv fageksperter involvert i prosjektet, som har jobbet med alt fra rådgivning om løsning, installering av utstyr, og programmering. Selve fagleveransen inkluderer automasjon, styring, el-skap for styring, PLS, OP, SD-anlegg og den elektriske installasjonen for løsningen.

– Caverion jobber nå med å trimme anlegget ved å trinnstyre og optimalisere styringen slik at vi kan øke utnyttelsesgraden på overskuddsgassene ytterligere, forteller Hermanrud.

Derfor er det perfekt for små anlegg

Gjøvik kommunes virksomhetsleder for vann og avløp, Asbjørn Tufto, forteller at prosjektet er svært viktig for kommunen, men at utnyttelse av gass fra slambehandling ikke er enestående.

– Men, det vi har gjort her er en veldig rimelig løsning. Store produsenter kan lage biodrivstoff til tyngre kjøretøy som lastebiler og busser, men det er dyrt å sette opp. Der det ligger til rette for å levere til fjernvarme, er dette et enkelt og rimelig alternativ, sier Tufto.