Det er nødvendig å bygge ut mer fornybar energi innen 2030, sier Synnøve Kronen Snyen, leder i Sosialistisk Ungdom. Hun mener naturhensyn noen ganger må vike for å stanse klimaendringene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Det er nødvendig å bygge ut mer fornybar energi innen 2030, sier Synnøve Kronen Snyen, leder i Sosialistisk Ungdom. Hun mener naturhensyn noen ganger må vike for å stanse klimaendringene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Klimatiltak mot naturvern på SVs landsmøte

Klimakrisen er så alvorlig at naturen noen ganger må vike for kraftutbygging, mener sentrale SV-ere. Men nestleder Torgeir Knag Fylkesnes vil ikke gi klimaet trumfkortet.

– Vårt mål er selvsagt at omstillingen til fornybar energi skal gå minst mulig utover naturen, men noen ganger kan det være nødvendig å sette hensynet til klima først, sier Sunnøve Snye, leder for Sosialistisk Ungdom, til NTB.

Den brennhete debatten om Norge må ofre natur for å gi plass til vindmøller og annen kraftutbygging, vil gå på SVs landsmøte lørdag. Det skjer når partiet skal behandle et nytt prinsipprogram.

«Økte klimagassutslipp og tap av biologisk mangfold er to store eksistensielle trusler som må løses i sammenheng. Det er et mål at omstillingen til fornybar energi ikke skal gå ut over naturmangfoldet», heter det i teksten som hele landsstyret har stilt seg bak.

Men Snyen og åtte andre landsstyremedlemmer vil være enda tydeligere.

– Forrang for klimaet

«Likevel kan tiltakene de krever komme i konflikt. Disse konfliktene må vurderes fra sak til sak, men ettersom klimagassutslippene også er en ledende årsak til tap av biologisk mangfold, vil det i noen tilfeller kunne bli nødvendig å gi klimahensynet forrang», heter det i mindretallets forslag.

Klimakrisen er en eksistensiell trussel for både mennesker og natur, påpeker Snyen. Det er også en trussel mot biologisk mangfold.

– To grader global oppvarming vil for eksempel gjøre at all verdens korallrev forsvinner, sier SU-lederen.

For å fri oss fra avhengigheten av fossil energi er det derfor nødvendig å bygge ut mer fornybar energi innen 2030. Derfor mener hun altså mener klimasaken kan trumfe naturhensyn.

SVs kompass

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes har ledet arbeidet med å meisle ut et nytt prinsipprogram for partiet. Han beskriver det som et ideologisk kompass for partiet.

– Det skal gi styring til dag til dag-politikken. Det er ikke en oppskrift eller en fasit, men en retning, forklarer han overfor NTB.

Men når det gjelder avveiningen mellom klimatiltak og naturvern vil ikke Fylkesnes at landsmøtet skal ta ut kompasskursen.

– Jeg synes det er viktig å ikke ha en så tydelig retning, for dette er veldig komplekse saker. Hvis klima var aller viktigst, viktigere enn naturhensyn, så ville vi jo endte opp med å støtte prosjekter som vi i dag ikke gjør, sier Fylkesnes til NTB

Det gjelder for eksempel vindkraft på land som kan gå ut over enten jordbruksressurser eller beiteressurser, samiske kulturbærende næringer, påpeker han.

– Så jeg tror at vi må leve med at dette er en vanskelig avveining som må tas fra sak til sak, konkluderer han.

Forslaget til prinsipprogram debatteres lørdag og stemmes over søndag. I forslaget er SVs Nato-standpunkt tatt ut. Dette behandles i stedet i en egen sikkerhetspolitisk uttalelse som skal vedtas lørdag.