SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski (i midten) har de siste dagene vært i intense budsjettforhandlinger med finanskomiteens leder Eigil Knutsen (t.h.) fra Ap og Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik (t.v.). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski (i midten) har de siste dagene vært i intense budsjettforhandlinger med finanskomiteens leder Eigil Knutsen (t.h.) fra Ap og Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik (t.v.). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Klimaprofilen skjerpes i budsjettforhandlingene

SV og regjeringspartiene jobber med nye budsjettgrep som kan sikre minst like store klimakutt som de borgerlige la opp til.

Etter det NTB kjenner til, forsøker SV og regjeringspartiene nå å finne løsninger i budsjettforhandlingene som sikrer kutt i klimautslippene på minst like mange tonn som det som lå inne i den borgerlige regjeringens opprinnelige budsjettforslag for 2022.

Fra SVs side er kravet at det må kuttes mer enn det Solberg-regjeringen foreslo.

– Det er en forutsetning for SV. Og jeg har god tro på at vi skal klare å få det til, sier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Hun understreker at det fortsatt er uenighet mellom SV og regjeringen.

– Men nå jobber vi godt sammen, og det er god bevegelse. Så jeg har troen på at vi skal komme i mål med en avtale.

Strid om pumpepris

I kjernen av diskusjonene står den borgerlige regjeringens forslag om å øke CO2-avgiften med 28 prosent i 2022.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet valgte i sitt tilleggsnummer til budsjettet å videreføre denne avgiftsøkningen. Men samtidig gikk de inn for å nulle ut en stor del av effekten for bensin og diesel ved å kompensere gjennom kutt i veibruksavgift og trafikkforsikringsavgift.

Klima- og miljødepartementet opplyste onsdag til NRK at dette trolig vil føre til at utslippskuttene blir 45.000–90.000 tonn mindre i 2022 enn de ville ha blitt uten en slik skjerming av pumpeprisene.

Hvis den samme politikken videreføres fram til 2030, beregnes det at utslippsgapet vil vokse til mellom 1,5 og 2,0 millioner tonn CO2.

Leter etter nye kuttmuligheter

Det store spørsmålet er nå hvordan gapet skal tettes.

Etter det NTB kjenner til, er SVs holdning at det viktigste er sluttsummen på utslippskuttene. Det viktigste er ikke hvor kuttene skjer, men at de kuttene som faktisk blir vedtatt, er troverdige.

Hvis regjeringspartiene vil fortsette å skjerme pumpeprisen, må de derfor finne andre måter å kutte på. Derfor går forhandlerne nå inn i alle sektorer for å se nærmere på hvor det kan kuttes.

– SV har mange gode forslag til hvordan vi skal kutte utslipp, både på kort og på lang sikt, sier Kaski til NTB.

– Men jeg sier ikke noe om hva som er på bordet i forhandlingene.

Ser framskritt

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen, som også leder finanskomiteen på Stortinget, mener det jobbes godt med klimaspørsmålene.

– I forhandlingene snakker vi både om tiltak som kan kutte utslipp i 2022, men ikke minst om tiltak som kan kutte utslipp og skape jobber fram mot 2030, sier han.

Ifølge Knutsen er de tre partiene enige om at klimamålene for 2030 skal nås.

– Så har vi litt ulike synspunkter på hvordan vi skal nå disse målene, påpeker han.

– Men at vi skal ha kraftfulle tiltak som når de målene, det er vi enige om.