Administrerende direktør Trond Skjæveland (fra venstre), miljøleder Rune Edland og salgsjef Glenn Lundgaard i Sola Betong tar imot NHO Rogalands Klimapris for august fra regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland. Foto: NorBetong
Administrerende direktør Trond Skjæveland (fra venstre), miljøleder Rune Edland og salgsjef Glenn Lundgaard i Sola Betong tar imot NHO Rogalands Klimapris for august fra regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland. Foto: NorBetong

Klimapris til Sola Betong

NorBetongs datterselskap Sola Betong har fått NHO Rogalands Klimapris for august på grunn av deres arbeid med å gjøre bedriften mer bærekraftig.

Det skriver NorBetong i en pressemelding onsdag.

– Sola Betong får NHO Rogalands Klimapris for august på grunn av deres arbeid med å gjøre bedriften mer bærekraftig. De har identifisert 22 miljøaspekter som de arbeider med å forbedre, og har gjort en god jobb med å integrere sitt miljøarbeid i organisasjonen. Løsningen med betonghotell har spart miljøet for betydelige mengder CO2 og er et godt eksempel på hvordan man kan finne løsninger som både kutter utslipp samtidig som det er lønnsomt økonomisk. NHO Rogaland deler ut klimapris for å vise fram at flere bedrifter gjør mer enn folk er klar over, og for å inspirere flere til å gjøre det samme, sa regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland da hun overleverte diplomet til Sola Betong.

Otto Poulsen, administrende direktør i NorBetong og styreformann i Sola Betong, sier han er glad for prisen, men understreker at det fortsatt er mye å jobbe med.

– Sola Betong jobber, på samme måte som NorBetong, målbevisst med å redusere sitt miljøavtrykk. Vi dokumenterer klimagassutslippene våre ved hjelp av EPDer. Det er et verktøy som bidrar til å drive oss mot stadig lavere utslipp. Vi har også fått på plass elektriske betongbiler. I tillegg har vi signert på Skifts Grønnvaskingsplakat, og det forplikter til innsats. I hverdagen jobber vi med å gjøre små og store forbedringer. Betonghotellet som Sola Betong har kommet med er et godt eksempel på dette. Det er derfor inspirerende å få en slik pris, og det motiverer oss til videre arbeid. For vi kan vi ikke si oss fornøyd. Det er fortsatt et stykke igjen, men vi er motivert som aldri før til å fortsette arbeidet på miljøsiden, sier han i pressemeldingen.

Betonghotellet er en lagringsordning som Sola Betong har etablert for å ta vare på overskuddsbetong fra en dag til neste. På denne måten minsker deproduksjonen av avfall og behovet for ny betong.