– Klimabombe vi ikke må detonere

Sannsynligheten for produksjon i Barentshavet er større etter at Lundin gjorde et stort funn i området. – En klimabombe vi ikke må detonere, advarer Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.

– Regjeringen må sørge for at det nye storfunnet av gass og olje i Barentshavet blir liggende. Vi har allerede funnet langt mer fossil energi enn klimaet tåler. Det siste vi trenger, er nye funn og nye utslipp, sier Lars Haltbrekken.

Foreløpige beregninger tyder på at Lundin har funnet olje og gass tilsvarende mellom 125 og 400 millioner fat oljeekvivalenter. Det nye funnet ligger 20 kilometer nordøst for Gohta-funnet og 160 kilometer fra norskekysten. Selve oljefunnet antas å være på mellom 85 og 310 millioner fat

133 millioner tonn CO2

Funnet kan vise seg å bli det femte største som er gjort på norsk sokkel, men anslagene er foreløpig usikre.

Hvorvidt det blir produksjon i det aktuelle området, er fortsatt usikkert. Forventninger om oljepris og internasjonale klimatiltak mange år fram i tid vil påvirke vurderingene til Lundin og andre oljeselskaper med virksomhet i denne delen av Barentshavet.

Flere analytikere mener imidlertid at funnet i det såkalte Alta-prospektet øker sannsynligheten for at Lundin og andre selskaper starter produksjon.

Naturvernforbundet mener anslaget uansett viser at funnet i verste fall vil bety klimaforurensing tilsvarende minst 133 millioner tonn CO2 – over 2,5 ganger høyere enn Norges totale årlige utslipp.

Katastrofale klimaendringer

– FNs klimapanel har allerede sagt at vi må la minst tre firedeler av kull- og oljereservene ligge for å unngå klimakatastrofe. Dette olje- og gassfunnet gir oss ikke mer velstand på sikt, bare mer naturødeleggelse og katastrofale klimaendringer – dersom det utvinnes, sier Haltbrekken.

– Hvis vi utvinner denne oljen og gassen, er det mot bedre vitende. Det er dypt uansvarlig, og et svik mot kommende generasjoner. Dette er en klimabombe som vi for all del ikke må detonere, sier Haltbrekken.

Han understreker at funnet ligger nær land, og at et oljesøl raskt vil kunne nå land og gjøre stor skade. Det gjør Naturvernforbundet bekymret.

– Vi har i dag overhodet ikke oljevernberedskap som takler de værmessige utfordringene i Barentshavet. Den beste oljevernberedskapen er å la oljen ligge, sier Haltbrekken.

Mindre leting, mer forskning

Natur og Ungdom mener Norge nå må sørge for at letingen etter mer olje og gass blir stanset.

– Dagens oljefunn betyr økte klimagassutslipp. Det er nå på tide at Norge går foran og avslutter leting etter mer olje og gass, når vi uansett ikke kan utvinne dette sett fra et klimaperspektiv, sier sentralstyremedlem Torgeir Vestre.

– Norge er en storforurenser på grunn av olje- og gassnæringen vår. Nå er det på tide å ta et globalt ansvar, og starte utfasingen av norsk olje- og gassvirksomhet. Det gjør vi best ved å slutte å lete etter mer olje, og heller fokusere på forskning på grønn, fornybar energi, sier Vestre.

Oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea sa til NTB tirsdag at det er svært lite sannsynlig at prisen på olje og gass blir høy nok hvis verdens politikere forsøker å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader.

– Skal vi nå 2-gradersmålet, kan vi glemme å bygge ut disse områdene. Da blir det for dyrt, sa hun.