Slik planlegges biogassanlegget på Stord.

Klima- og miljøvernministeren legger ned grunnsteing til nytt biogassanlegg

Klima- og miljøverminister Sveinung Rotevatn legger fredag 29. mai grunnsteinen til det som skal bli et stort privat biogassanlegg med investeringer på 120 millioner kroner.

I en pressemelging forteller Sunnhordland Naturgass AS at anlegget på Stord bare er starten. De vil bygge 10 store anlegg rundt kysten, med investeringer i milliardklassen. Her skal det omdanne avfall fra jordbruk, fiske og husholdninger til energi.

Anlegget på Stord vurderes å bli lønnsomt allerede i første driftsår. Dette er mulig grunnet en helt ny teknologi for utvinning av biogass som er utviklet av norske Antec Biogass i samarbeid med Norges Miljø- og bioteknologiske Universitet på Ås. Det er første gang denne teknologien for utvinning av biogass tas i bruk i kommersiell drift.

I meldingen skriver de at med full kapasitet vil reaktorene fra Antec Biogas årlig omdanne 55.000 tonn avfall fra landbruket og fiskerinæringen på Stord til 60 GWh energi. En fjerdedel brukes til oppvarming av hus og bedrifter i kommunen, mens resten blir drivstoff for busser, lastebiler og båter.