Kleppestø barneskole

Fra venstre: Sivilarkitekt Rune M Karlsen, Arkitektgruppen Cubus, prosjektleder Tor-Ivar Humborstad, Åsane Byggmesterforretning, og prosjektleder Frank-Ove Åmodt, Askøy kommune.

Åsane Byggmesterforretning har fullført andre byggetrinn av Kleppestø barneskole på Askøy. Skolen kan nå ha inntil 600 elever.

Fakta

Sted: Kleppestø

Prosjekttype: Nybygg, skole

Kontraktsum uten merverdiavgift (begge byggetrinn): 150 millioner kroner

Bruttoareal: 5.000 kvadratmeter

Byggherre: Askøy kommune

Generalentreprenør: Åsane Byggmesterforretning

Prosjekterings- og byggeledelse: Fylkesnes

Arkitekt og LARK: Arkitektgruppen Cubus

Rådgivere: RIB: NODE rådgivende ingeniører l RIV: Cowi l RIE: Handegård og Pedersen l RIBr: Konsepta

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider og anleggsgartner: Magnar Sivertsen l Betongarbeid: LAB l Stålarbeid: Johs Sælen og Sønn l Metallarbeider: Fana Stål l Taktekking: Fløysand Tak l Glassfasader: Bolseth Glass l Solavskjerming: Solskjermingsgruppen Hordaland l Himlinger og glassvegger: Bergen Byggsystem l Maler: RSV Maling og Gulv l Gulvlegger: Stigen og Kronheim l Parkett og sportsgulv: ABS Parkettgruppen l Sanitær, varme og kjøling: Chr M Vestrheim l Elektro, adgangskontroll og automasjon: OneCo Vest l Luftbehandling og ventilasjon: GK Inneklima l Branntetting: Firesafe l Sprinkler: Tore Eide l Lås og beslag: Lockit l Fast inventar: Torsvik Innredning l Rent tørt bygg: Renex Servicepartner Vest l Prefab betong: Spenncon l Gulvstøp og sparkling: Betonggulv l Betongsaging og kjerneboring: Mimax

Byggherre er Askøy kommune. Bygget er tegnet av Arkitektgruppen Cubus og ført opp i en generalentreprise. Andre byggetrinn er på 5.000 kvadratmeter. Kontraktsum for begge byggetrinn er 150 millioner kroner. Byggestart var i 2016, og skolen stod ferdig utbygd i september i år.

Tydelig hovedinngang

De nye byggene er plassert i dalen øst for det gamle bygget, med tre hovedformer.

– Disse er bundet sammen med eksisterende bygg av fellesområdet, allmenningen, sier sivilarkitekt Rune M. Karlsen i Arkitektgruppen Cubus.

Han peker på at prosjektet har fått en tydelig hovedinngang som ønsker de besøkende velkommen til anlegget. Mellombygget, som kalles allmenningen, er utformet transparent. Det er også lagt opp til at denne delen av bygningskroppen skal ha en offentlig karakter, som henger sammen med uteområdet. Denne delen skal være felles for alle, også besøkende på kveldstid.

Alle trinnene i skolen har tilkomst fra uteområder i forskjellige soner. I området mot sør er det hovedsakelig vektlagt grøntstruktur, og er tenkt for de minste barna. I nord og øst er det blant annet tilrettelagt for ballspill og klatring. Utearealet mot vest er inngang til administrasjonen og uteplass for blant annet kunst og håndverk.

Prosjektleder Frank-Ove Åmodt i Askøy kommune er godt fornøyd med både utbyggingsprosessen og resultatet.

– Vi har fokusert på å bygge et godt og solid bygg, men ikke råflott. Det er benyttet ulike materialer som skal tåle tøff bruk. Her har vi blant annet hentet erfaringer fra andre skoler, sier Åmodt.

Kommunen har jobbet med prosjektet i mange år, og Åmodt er nå godt fornøyd med sluttresultatet og fasilitetene elevene og lærerne nå har kunnet ta i bruk.

– Vi har fått prosjektet vi forventet å få for investeringen som er gjort, sier Åmodt.

Han påpeker at de hele veien har jobbet tett opp mot naboer som ligger nærme på alle kanter.

– Dette har gått bra. Vi har tatt hensyn til omkringliggende områder, som blant omfatter både en barnehage og et helsetun, legger Åmodt til.

Vei og trang tomt

Prosjektleder Tor Ivar Humborstad i Åsane Byggmesterforretning sier at arbeidet har gått bra, men at trange omgivelser og bygging på en skole i full drift har vært krevende.

– Andre byggetrinn omfatter også en vei som går rundt hele skolen og som var utfordrende for transport inn til og ut fra tomten. Fuktsikring var også krevende i dette prosjektet. I første byggetrinn etablerte vi et hovedtavlerom under det som ble andre byggetrinn, sier Humborstad.

Tomten bestod av fjell og jordmasser som ble masseutskiftet med sprengstein. Under bygget er det er en eksisterende kulvert på et par hundre kvadratmeter som blant annet brukes som tilfluktsrom. Det er membran mot radon under bygget. Overvann fordrøyes i åpne renner samt terreng og føres til et magasin på sørsiden av skolebygget.

I prosjekt inngår også et omfattende utomhusarbeid, som blant annet omfatter en liten kunstgressbane og andre aktivitetssoner og lekeapparater for barn i ulike aldre. Det er lagt vekt på sikre og robuste løsninger i uteområdet med utstyr og overflater som tåler røff bruk. Det er brukt flere faste granittelementer i denne delen av utbyggingen. Anlegget har også fått ny parkeringsplass med kiss and ride-løsning.

Sammenhengende bygningskropper

Humborstad sier at bygget består av flere rektangulære bygningskropper som er bundet sammen som med kommunikasjonsarealer. Bærende konstruksjon består av plasstøpt betong, betongelementer og stål. Taket er flatt, isolert og tekket med takbelegg. Fasadene har trekledning, platekledning og store parti med glass. På gulvene er det slipt betong og belegg i første etasje og parkett og belegg i andre etasje. I flerbrukshallen er det kombielastisk sportsgulv. Innervegger er av frilagt betong og gips og stender. Noen vegger har lyddempende spilepanel av ask, blant annet foaje og auditorium. Andre rom har perforerte gipsplater i himling. De fleste gang- og undervisningsarealer har systemhimlinger.

Robust og vedlikeholdsvennlig

Det er 250 millimeter isolasjon i yttervegger og i snitt 300 millimeter i taket. Varmesentral ligger i underetasje, mens ventilasjonsaggregater er plassert i et rom på taket. Trykktesting viser en luftveksling på 0,65 per time.

Kleppestø barneskole er ført opp av robuste og vedlikeholdsvennlige materialer. Vinduene har beslag av aluminium. Det er solavskjerming med utvendige screens på solutsatte fasader.

Jordvarme

Kleppestø barneskole er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer med vannbåren gulvvarme og radiatorer og er basert på varmepumpe som utnytter jordvarme med elkjel og varmepumper som supplement. Bygget har balansert ventilasjon med varmegjenvinning.


Flere prosjekter