Kleivane skole

Lek og læring går i ett i skolegården. Fra v. Backes prosjektleder Tom Mikal Reianes og anleggsleder Gunnar Harestad.Fra v. anleggsleder Gunnar Harestad og prosjektleder Tom Mikal Reianes fra Backe Rogaland.Anleggsleder Gunnar Harestad og prosjektleder Tom Mikal Reianes på bruen som inngår i prosjektet.
Backelogo

Backelogo

Swecologo

Swecologo

Devo

Devo

FDVcompagniet

FDVcompagniet

Vikeså

Vikeså

Rubicon

Rubicon

SandnesTak

SandnesTak

Bjelland

Bjelland

RagnarSvensen

RagnarSvensen

Enko

Enko

Kinly

Kinly

Optimeralogo

Optimeralogo

Den nye barneskolen i Sandnes ble som planlagt ferdig til skolestart i august 2021. Prosjektet omfatter oppføringen av ny barneskole og en flerbrukshall i Skaarlia, i Austrått bydel i Sandnes.

Fakta

Sted: Skårlia, Sandnes kommune

Prosjekttype: Skole og flerbrukshall med fotballbane

Bruttoareal: Skole 4 434 kvadratmeter, idrettshall 2 212 kvadratmeter

Byggherre: Sandnes kommune

Totalentreprenør: Backe Rogaland

Kontraktssum eks. mva.: 181 millioner kroner

Arkitekt: Arkipartner

LARK: Aros

Rådgivere: RIB, RIBr: Sweco l RIG: Geoteknikk l RIE: Vaco Elektro l RIV: Ragnar Svensen, Urd Klima Sandnes l RIVA: Asplan Viak l FDV: FDV-compagniet

Underentreprenører og leverandører: Tømrerarbeider: Devo l Glass/aluminium: Rubicon l SD-anlegg: Enko l Rørlegger: Ragnar Svensen l Elektro: Vaco Elektro l Ventilasjon: Urd Klima Sandnes l AV-utstyr: Kinly l Malerarbeider: T. Lund l Gulvarbeider: Vikeså Golv l Betongelementer: Block Berge Bygg l Blikkenslager: Br. Lie l Grunnarbeider: Bjelland l Heis: TKS Heis l Mur, puss og flis: Murmester Myhre l Kjøkken: Norema l Stålarbeider: Stålteknikk l Taktekking og isolering: Sandnes Tak l Brannsikring: BVS Brannvernsystemer l Innredninger: Senab Eikeland l Byggrenhold: Service Master

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Kommunen er blant de i landet med størst vekst og har en ung befolkning. Skaarlia er et betydelig og nokså nytt byggefelt, under utvikling.

«Entreprenører blir ikke ofte sett for sitt samfunnsansvar, men når du setter opp en vegg så gjør du noe mer, du bygger et hjem. Det betyr noe for meg, og for oss i Backe,» sa Backes prosjektleder, Carl Inge Wathne, i forbindelse med presentasjonen av et boligprosjekt i Byggeindustrien i fjor. Så snakket han om hvordan et prosjekt kan bli viktig for utviklingen av et helt nærmiljø.

Mer enn en skole

– Dette er mer en noen bygg. Dette prosjektet er navet i et nytt bomiljø, sa Backe Rogalands prosjektleder Tom Mikal Reianes, da han begynte å beskrive nybyggene han har ledet arbeidet for på Kleivane.

– Tenk på de som har barn som skal begynne på skolen nå, og får bli med på å ta alt dette i bruk, sa anleggsleder Gunnar Harestad som nikket bifallende.

Innholdsrikt

Barneskolen, med plass til 392 elever, rommer foruten klasserom og et stort og flott mediatek, SFO-avdeling, personalrom, grupperom og spesialrom for sløyd, kunst & håndverk, keramikk, musikk samt mat og helse.

Kleivanehallen inneholder en flerbruks-spilleflate, samt lagerrom, garderobeanlegg, tribune, og sosialrom med tilhørende kjøkkenfasiliteter.

Skolen er på tre etasjer, hallen er på to. Byggene ligger nær hverandre, med felles parkeringsareal og uteområde, og er fint tilpasset terrenget. Prosjektet omfatter også fotballbane med kunstgress og tribuneanlegg, gapahuk og sykkelskur.

Miljø og prosesshensyn

Skolen er oppført med prefabrikkerte betongdekker, montert på stålbjelker og dragere. Det er videre benyttet prefabrikkerte ifyllingselementer av tre, klimavegger, og tak av Lett-Taks elementer. Hallen er oppført med betongelementer, ståldragere og stålplatetak.

Backe Rogaland AS har hatt totalentreprisen. Kontraktarbeidet omfatter foruten oppføringen, planlegging og detaljprosjektering. Arkitekten og forprosjektet la hovedpremissene. Backe Rogalands arbeid startet med en forhåndsdefinert skisse.

Reianes peker på at stor grad av prefabrikkering er bra for fremdriften.

– En får fortere rent og tett bygg. Sikkerheten og trivselen på arbeidsplassen er også viktige faktorer. Prefabrikkering gir dessuten mindre avfall, beskriver prosjektlederen.

Bærekraft og avfalls- håndtering

Backe har som overordnet mål å minimalisere negativ miljøpåvirkning og søke miljøvennlige løsninger for å bidra til en bærekraftig utvikling. For å sikre gode rutiner, løpende utvikling og god måloppnåelse, er selskapet sertifisert i NS/ISO 140001, 45001 og 9001.

Kleivane-prosjektet har vært et pilotprosjekt for «avfallsfri» byggeplass, noe som innebærer at avfallsmengden på byggeplass skal reduseres i størst mulig grad.

– I prosjektet forpliktet vi oss til å redusere bygningsavfallet til under 25 kg/m2, med mål om en sorteringsgrad på minst 85 prosent, forteller Tom Mikal Reianes.

Backe Rogaland innfridde målet og vel så det. Sorteringsgraden endte på nær 90 prosent og levert avfallsmengde var under 21 kg/m2.

Energitiltak og overvann

Bygget har passivhusstandard og energimerke A, med mørk grønn farge. Det er montert solcellepaneler på taket på skolen, i tillegg er det boret grunnvannsbrønner. Overskudd fra solvarmen sendes tilbake på strømnettet. Byggene er utstyrt med automatisk døråpner, ventilasjon, varmestyring, lys og solskjerming.

Overflatevann håndteres blant annet gjennom drenerende felt, i form av permeable betongdekker, på parkeringsarealet. Det er sedum på de fleste takene og i tillegg er det etablert et betydelig åpent fordrøyningsareal nederst på tomten.

Arbeidet startet senhøstes 2019. Graveentreprenør og betongentreprenør fikk jobbe som normalt i noen måneder, så kom 12. mars 2020.

– Gikk koronapandemien ut over fremdriften?

– Nei, den gjorde ikke det, men ble krevende å håndtere etter hvert. Samtidig har pandemien gjort oss mer digitalisert. Vi har blitt flinke til å bruke for eksempel Teams. Digitaliseringen har gjort oss mer effektive og disse forbedringene er avgjort kommet for å bli, sier anleggsleder Gunnar Harestad.

Byggene ble overlevert til en fornøyd kunde, til avtalt tid.

– Vi har hatt godt samarbeid både med byggherre og våre underentreprenører. Det har også vært god stemning på prosjektet. Dette betyr mye for trivselen underveis, sier de.

En uvanlig oppgave

Den største utfordringen i prosjektet var nettopp pandemien, og alle tiltakene som måttet iverksettes for å unngå smitte på byggeplassen.

Prosjektet inkluderte også å flytte og åpne en bekk i Storånavassdraget. Bekken er omtalt som mulig gytebekk for ørret. Derfor måtte arbeidet utføres innenfor et spesifikt tidsvindu, og med stor grad av forsiktighet og tiltak, for å forebygge partikkelforurensning. En bro er etablert over bekken, slik at det er tilkomst til friluftsaktiviteter i skogen på andre siden av denne.

Aktivitet og trivsel

Uteområdet er stort og variert, og glir på en flott måte over i naturen som omkranser skolen.

Idrettshallen skal brukes av skolen på dagtid og idrettslag på ettermiddags- og kveldstid, og er allerede i bruk nesten hele tiden.

Mot slutten av byggingen ble det arrangert visning for foreldre og barn, som fikk besøke skolen.

– Barna var raske til å ta uteområdet i bruk da vi tok vekk byggegjerdene, forteller anleggslederen.