Jan Henning Kleiv. Foto: Nordbohus
Jan Henning Kleiv. Foto: Nordbohus

Kleiv går over i ny rolle i Nordbohus Modum

For 16 år siden ble Nordbohus Modum AS stiftet av Jan Henning Kleiv, Svein Skålin og Christian Brauchle. Kleiv har sittet i førersetet som daglig leder siden oppstart, men ønsker nå nye utfordringer og går derfor over fra å være daglig til å jobbe mer overordnet med strategi, økonomi og forretningsutvikling, med særlig fokus på eiendomsutvikling for flere eiendomsselskaper

Svein Skålin går inn som midlertidig konstituert daglig leder i Nordbohus Modum, han har de siste årene vært salgs- og markedsleder.

– Jeg er stolt over å ha vært med på reisen der vi startet med blanke ark til å ha en stabil omsetning på over 100 millioner hvert år de siste fem årene. Sammen med våre ansatte har vi over tid skapt en solid og trygg bedrift med per i dag 22 ansatte, sier Jan Henning Kleiv i en pressemelding.

Svein Skålin. Foto: Nordbohus
Svein Skålin. Foto: Nordbohus

I tillegg til ansvaret som daglig leder i Nordbohus Modum AS har han hatt diverse verv i Nordbohus sentralt, både som styreformann, gjennom kjederåd, i tillegg hadde han en viktig rolle ved salget av Nordbohus kjeden til Mestergruppen AS.

Han har de siste årene startet opp og hatt en sentral rolle i flere andre eiendomsselskaper, og i 2020 ble Saltdalshytta BVT startet opp, etter initiativ fra Kleiv.

Kleiv skal fortsatt jobbe for Nordbohus Modum AS, i tillegg til Buskerud Boligutvikling AS, Buskerud Næringsutvikling AS, Saltdalshytta BVT AS og Røroshytta BVT AS.

– De siste årene har jeg jobbet med mange spennende prosesser. Salg av Nordbohus-kjeden til Mestergruppen AS og oppstart av Saltdalshytta BVT er to prosesser som har vært utfordrende og som jeg har lært mye av. Eiendomsutvikling, nye arbeidsoppgaver og det å bli kjent med nye mennesker er meget motiverende for meg. Jeg trives best med mange baller i luften og at ikke hverdagene er like, sier Kleiv videre.