Jan Henning Kleiv til høyre. Han gjennomførte sin tale til Nordbohus under festmiddagen på Nordbohus sin årskonferanse, og benyttet anledningen til å takke av Dag Loftesnes etter innsats i styret, og Per Gunnar Gjermshus etter sin innsats i valgkomiteen.

Kleiv fortsetter som styreleder i Nordbohus

Jan Henning Kleiv er gjenvalgt som styreleder i Nordbohus AS.

Han går inn i sin femte periode som styreleder for landets tredje største boligbygger.

- Jeg hadde helt ærlig ikke tenkt å stille til valg igjen, men jeg ble overbevist av en aktiv valgkomité og flere andre i kjeden. Å være styreformann i Nordbohus er særdeles givende, men også krevende. Kjeden har ambisjoner om vekst og forsterket posisjon som en kvalitetsleverandør av boliger innen alle tre markedssegmentene enebolig, småhus og leiligheter. Dette krever ressurser og god styring. Fra styrets ståsted bidrar vi med strategisk overblikk, og gjennom et tett samspill med administrasjonen på kjedekontoret klarer vi å skape konkurransefordeler for kjedens forhandlere, sier Kleiv i en pressemelding.

I tillegg til å være styreformann for Nordbohus AS så er Kleiv daglig leder for en Nordbohus-forhandler, Nordbohus Modum.

Det nye styret i Nordbohus AS ble valgt av selskapets generalforsamling 23. mai i Stavanger på Clarion Hotel Energy. Kjedens forhandlere var samlet til det årlige Nordbohus Storting, som er kjedens årskonferanse. Temaet var «Forenkling i hverdagen» og handlet i stor grad om de ulike prosjektene innen digitalisering i kjeden.