Klart for tre nye år som Birken-sponsor

Norcem, Weber/Leca og Byggeindustrien/bygg.no ble torsdag enige med Birkebeiner-arrangørene om en ny hovedsponsoravtale for årene 2014-2016.

Avtalen omfatter alle arrangementene (ski, løp, landeveissykkel og terrengsykkel) og intensjonen er at det konseptet de tre har hatt for årene 2008-2013 videreføres.

- Vi gleder oss til tre nye år som hovedsamarbeidspartner til Birken, sier administrerende direktør Kristin Røed Eriksen i Weber til Byggeindustrien.

- Sammen med Norcem og Byggeindustrien har vi gjennom forrige avtaleperiode arrangert gode kundeaktiviteter med kompetanseoverføring, relasjonsbygging og fysisk aktivitet som gjennomgangstema. Vår erfaring med Birkebeiner arrangementene som arena for dette, er udelt positiv og vi ser fram til å utvikle dette samarbeidet videre i tre nye år, legger hun til.

- Jeg støtter fullt ut det Kristin sier, sier Norcem-direktør Gunnar Syvertsen.- Det jeg også vil nevne er at vi gjennom de tre ulike aktivitetene treffer en langt større gruppe potensielle deltakere/kundegrupper enn om vi bare hadde støttet et enkelt arrangement. Vi mener vi får mye igjen som hovedsamarbeidspartner til Birken, konkluderer han.

- Birken har vært et eventyr for hele byggenæringen. Vi har klart å få med deltagere fra hele verdikjeden, på alle nivåer og fra alle typer bedrifter. Det har blitt et sponsorat for hele næringen, slik som intensjonen var, sier ansvarlig redaktør Per Helge Pedersen i Byggeindustrien.

- Opplegget rundt arrangementet har også vært forbilledlig, noe alle de positive tilbakemeldingene vi får tyder på, legger han til.