Klart for tidenes veiutbygging

15. august starter AF Spesialprosjekt arbeidene på E18 Sørenga den første og største av de tre hovedentreprisene som utgjør E18 Bjørvikaprosjektet. 30. juni ble kontrakten på 950 millioner kroner undertegnet som markerer starten på tidenes veiutbygging i Oslo sentrum.

Dette er den største kontrakt jeg har signert og etter min oppfatning har vi valgt en god entreprenør til et viktig prosjekt.Vi har på vår side en god prosjektorganisasjon som skal følge arbeidene opp. Dette kommer til å bli vellykket det, føler jeg meg rimelig trygg på, sa regionveisjef Sidsel Sandelien på pressekonferansen i forbindelse kontraktssigneringen. Vi vil bli fulgt med på hva vi gjør. Spørsmålene kommer til å hagle hele veien. Dette er et veldig krevende prosjekt der vi vil ha sterk fokus på HMS og vi tåler ingen alvorlige ulykkeshendelser. Å kunne stå ved veiåpningen å si at vi ikke hadde noen alvorlige ulykker er et viktig mål for meg både i forhold til de som skal jobbe på anlegget og i forhold til trafikantene., sa Sandelien og ønsket AF Spesialprosjekt lykke til med arbeidet. Størst for AF Gruppen Dette er den største entreprisen vi har signert i AF Gruppen og jeg tror det må være den største hovedentreprisen i hvert fall innen infrastrukturmarkedet i Norge, i hvert fall velger jeg å se det slik i dag. Vekst er helt nødvendig for AF gruppen. Skal vi forsvare vår posisjon i markedet både som bedrift og enkeltindivid så må vi ha lønnsom vekst, sa administrerende direktør Kasper Nordmelan i AF Spesialprosjekt. Det har vært en periode der vi har gått i fra det ene store prosjektet etter det andre og vi mener vel at vi i dag er en av de største entreprenører i landet på å drive store prosjekter. Vi driver ganske desentralisert og prosjektrettet. Vi har ingen regionskontorer rundt om i landet, men vi har våre dedikerte til enkelte prosjekter tilpasset de ressurser som bedriften har. For oss som lever et slikt liv er kanskje en av de viktigste drivkraftene som gjør at vi holder ut, det å være med på å bygge de veiløsningene og havnene, baneløsningene og flyplassene samfunnet ønsker å ha. Ved inngangen til 2005 hadde vi relativ god ordrereserve, men byggetiden blir kortere og kortere, så ordrereserven var stor, men ikke lang. Det ble klart at vi måtte gjøre noen alvorlige valg tilpasset våre ressurser med en lang horisont, og gjerne et prosjekt for en av de statlige flergangs byggherrer innenfor hovedentreprisemarkedet. Da valgte vi oss ut to prosjekter hvorav denne kontrakten var en av dem vi skulle satse på, sa Nordmelan. (Den andre var kraftutbyggingen i Sauda som AF også er i gang med. Red. anm.) Han sa videre at det er ganske få prosjekter som gir muligheten til å rekruttere, trene og utvikle organisasjoner og ledere slik som dette prosjektet gjør. Det har sammenheng med den prosjektets størrelse, men har også sammenheng med den forutsigbarhet som vi ser i de standard kontraktsvilkårene som vegvesenet opererer med, og den måten prosjektene er vel forberedt på når de kommer til oss for utførelse. Vi er ydmyke i forhold til at vi ser at dette prosjektet er vanskeligere enn tidligere utførte prosjekter. Jeg har også gjort meg den erfaring etter 25 år i bransjen at den beste måten å forebygge avvik på er å kunne bekymre seg. Vi er full av bekymring i forhold til de vanskeligheter vi kommer til å møte. Vi skal bruke den bekymringen til å forebygge uønskede hendelser, avsluttet Nordmelan og takket for oppdraget. Tysk underentreprenør Det finnes ingen norske entreprenører som kan utføre arbeidene med slisseveggene. Vi er helt i finalen i forhold til avklaring av valg av entreprenør. Det er tyske entreprenører som har ekspertisen og innen 14 dager vil valget være avgjort, opplyser prosjektleder for E18 Sørenga i AF Spesialprosjekt Erik Frogner. Det vil også bli en underentreprenør for den banetekniske utførelsen. Fase i omfatter trafikale forhold. Rampene til Ekebergtunnelen stenges. Der skal rampene utvides fra ett felt i dag til to felt for å kunne flytte trafikken i Ekebergtunnelen opp i rampene. Byggingen i forbindelse med slisseveggarbeidene og konstruksjonen fra kaifronten fra senketunnelen og inn til land blir også startet umiddelbart. Til våren blir trafikken lagt om da kommer fase II i gang som starter med å frigjøre en del arealer, opplyser Frogner.