Klart for Gulating

Bergen kommune har kontrahert entreprenør for å rive eksisterende bygningsmasse på tomten hvor Gulating lagmannsrett skal få tidsriktige og funksjonelle lokaler.

Statsbygg har lyst ut konkurranse for grunnarbeider på byggetomten. Arbeidene på Gulating kan begynne.

Nye Gulating lagmannsrett vil bli ført opp sentralt i Rådhuskvartalet i Bergen, i bakkant av tomten opp mot det tidligere Rådhussmuget. Bygget skal stå ferdig i 2011 og vil ha et bruttoareal på ca 7400 kvadratmeter.  Det er tegnet av Terje Grønmo Arkitekter.

Statsbygg skal kjøpe tomten av Bergen kommune, og som en del av kjøpsavtalen river kommunen diverse bygg som står på tomten. Rivingen skal være ferdig i mai 2009

Statsbygg har lyst ut konkurranse i Doffin for Entreprise K200  grunnarbeider. Denne entreprisen omfatter:

  • graving i bakken for å klargjøre tomten for fundamenteringen av bygget
  • noe sprengningsarbeider
  • forsiktig graving med arkeolog tilstede for registrering av kulturminner
  • utskifting av forurensede masser

Oppstart av grunnarbeidene vil være juni 2009.