Illustrasjon som viser Høviktunnelen fra vest (Ramstadsletta). Ill. ViaNova
Illustrasjon som viser Høviktunnelen fra vest (Ramstadsletta). Ill. ViaNova

Klart for første salve på Høviktunnelen

Mandag 9. januar sprenges den første salven i den to kilometer lange Høviktunnellen på E18 i Vestkorridoren-prosjektet.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum kommune får æren av å fyre den første salven på milepælen som markerer at tunneldrivingen er i gang. Høviktunnelen er et av hovedelementene på prosjektet E18 Lysaker–Ramstadsletta.

Skanska som er totalleverandør på strekningen Strand–Ramstadsletta, startet anleggsarbeider i dagen i juni 2022.

– Siste del av høsten har blant annet blitt brukt til sprenging i dagsonen på Ramstadsletta som forarbeid til drivingen av Høviktunnelen. To tredjedeler av den to kilometer lange tunnelen bygges som del av Skanskas kontrakt. Resten av tunnelen skal bygges som del av entreprisen E102 Fornebukrysset–Strand der det etter planen skal inngås kontrakt med leverandør sommeren 2023.

Høviktunnelen er cirka 1.950 meter lang  med to løp med tre kjørefelt i hver retning. Ett felt i hver retning er kollektiv-/sambruksfelt. Det meste av tunnelen, cirka 1.650 meter i hvert løp, går i berg. Resten er betongtunnel og -portal.