OBOS Nye Hjems prosjekt ved Vollebekk, Blomstertrappa borettslag, her med stillas og duk for å forebygge fallulykker.Direktør for operativ enhet/HMS/entreprise, Per Nesbakken og HMS-sjef Anita Helen Grønnvold markerer ulykkesnedgangen med kake.OBOS Eiendom Freserveien.Byggeleder og fagansvarlig SHA for OBOS' prosjekt på Røakollen, Tom Kristiansen i OBOS Nye Hjem.Block Watne, DK Østfold, prosjekt Fjæråtunet.Block Watne, DK Trøndelag, prosjekt Blåklokketunet.Block Watne, DK Forus, prosjekt Sørbøhagane.

Klar ulykkesnedgang for OBOS og Block Watne

OBOS Nye Hjem oppnådde en H1-verdi på 2,0 per andre kvartal i 2019. For samme periode var H1-verdien hos Block Watne 1,51.

‒ Utviklingen viser totalt en meget positiv trend sier HMS-sjef i Block Watne, Anita Helen Grønnvold i en pressemelding.

H1-verdien hos OBOS Nye Hjem er redusert fra 2,8 ved samme tid i fjor, og fra 5,9 hos Block Watne. Sistnevnte ble nylig behørig feiret med kake på hovedkontoret til Block Watne.

‒ En slik H1-verdi viser at det vi gjør fungerer, og dette resultatet kan samtlige i enheten være stolte av. Vi kan med sikkerhet si at våre byggeplasser er tryggere enn de noen gang har vært, både for våre ansatte, underentreprenører og våre leverandører, sier Grønnvold.

OBOS Nye Hjem har de siste tolv månedene hatt totalt fem skader med fravær. Uønskede hendelser (RUH) og avvik registreres i det forebyggende arbeidet mot en null-visjon med tanke på personskader.

OBOS Nye Hjems prosjekt ved Vollebekk, Blomstertrappa borettslag, med Veidekke som totalentreprenør, har ved pressemeldingens utsendelse hatt 776 dager uten skader med fravær. Røakollen med AF som totalentreprenør har hatt 800 dager uten skader med fravær. OBOS Eiendom sitt prosjekt i Freserveien nådde i juli 800 dager uten skader med fravær.

Block Watne har hatt fire skader med fravær de siste tolv månedene. Samtlige skader diskuteres i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og blir i tillegg drøftet i kvartalsvise HMS-forum og verneombudsforum opplyser HMS-sjef Grønnvold. Ved personskader blir det i utstrakt grad tilrettelagt for alternativt arbeid. Det gjennomføres rotårsaksanalyser og det lages SOS-meldinger basert på disse, som deles med samtlige distriktskontor og ansatte for felles læring og forebygging, heter det i pressemeldingen.