Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Klagenemnd legges i Stavanger

Regjeringen har besluttet å plassere rundt 40 nye arbeidsplasser i en ny landsdekkende Skatteklagenemnda i Stavanger.

Finansminister Siv Jensen (Frp) vil ikke si hvem Stavanger har utkonkurrert utover at hele landet generelt tas i betraktning når lokalisering av arbeidsplasser blir et regjeringsspørsmål. Over 40 ansatte skal håndtere skatteklager, skriver Stavanger Aftenblad.

– Vi har besluttet at nemnda skal legges til Stavanger fordi Stavanger har betydelig skatte- og avgiftsfaglig kompetanse, god infrastruktur og at det er en del av regjeringens vektlegging av god regional fordeling av arbeidsplasser, sier hun.

Hun håper nyheten blir godt mottatt i regionen, som sliter på grunn av oljenedgangen.

– Dette bøter jo ikke på alle utfordringer som landsdelen nå går gjennom, men det er hvert fall et tydelig signal, sier hun.