Klær og byggevarer dro detaljhandelen opp

Etter tre måneder på rad med nedgang steg detaljhandelen med 0,5 prosent fra august til september, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Omsetningsvolumet i detaljhandelen har falt de siste tre månedene. Bare i august var fallet 3,9 prosent, men nå ser det ut til at trenden er brutt.

– Under pandemien har nordmenn brukt mer penger på varekonsum, og mindre på tjenester. I tillegg har vi handlet mer i Norge. Dette har ført til store utslag i tallene, og til tross for nedgangen gjennom sommeren, ligger omsetningsvolumet i detaljhandelen fremdeles langt over nivåene fra før pandemien, sier førstekonsulent Marie Skjeldås i SSB.

Klær og byggevarer drar opp

En av de største bidragsyterne til september-oppgangen var en økning i salget av byggevarer, ifølge SSB.

– Bransjen har vært preget av høye priser på trelast de siste månedene, men fra august til september falt prisene på en del materialer som typisk brukes til vedlikehold og reparasjon av boliger, sier Skjeldås.

Hun viser til en nedgang for denne varegruppen i konsumprisindeksen på 4,7 prosent.

I tillegg til byggevarer bidro også økning i salg av klær i september til oppgangen. Klesbransjen fortsetter dermed oppgangen fra august. Det var også en økning i butikkhandel med blomster.

Nedgang i salg av alkohol

Det var derimot en nedgang i dagligvareforretningene.

Skjeldås mener nedgangen i salget av dagligvarer og alkohol antakelig har sammenheng med gjenåpningen av samfunnet, som gjør at flere både spiser og drikker ute på serveringssteder igjen.

– I tillegg er det lettere å dra over grensa til Sverige for å handle, noe som påvirker salget av dagligvarer og alkohol her i Norge, sier Skjeldås.

Nedgang i 3. kvartal

Ser man på tallene for detaljomsetningen i 3. kvartal viser de en nedgang i sesongjustert volum på 3,7 prosent sammenlignet med 2. kvartal.

– Her ser man effekten av gjenåpningen av samfunnet, med en nedgang både for dagligvare og netthandel, som har vært bransjer preget av vekst gjennom pandemien, sier Skjeldås.

– Den kraftige nedgangen man så for byggevarer i juli, er også med på å trekke indeksen ned i denne perioden. Samtidig ser man en økning i salget av klær, som lenge var en bransje preget av stengte butikker og kjøpesentre.