Kjøp Statoil tilbake

Hadde Statoil vært heleid av staten, ville det gitt Jens Stoltenberg fem milliarder mer til statsbudsjettet i dag. Nå sendes i stedet denne delen av utbyttet ut av landet.

Slik resonnerer fagforeningslederen Terje Nustad i YS-forbundet Safe (tidligere OFS) og tar til orde for en renasjonalisering av Statoil. Nå sist i en vitenskapelig rapport de har utarbeidet sammen med Stavanger LO og Statoil-ansattes forening. - Utbyttet i Statoil ligger an til å bli satt til 16 milliarder kroner i år. Private utenlandske investorer eier 25 prosent, og norske eiere har 6 prosent. Staten eier de resterende 70,9 prosent. Dermed forsvinner så mye ut av landet, forklarer Nustad.Mer på: http://web3.aftenbladet.no/innenriks/politikk/article233533.ece For flere nyheter om energi, se: www.energisk.no