Kjemper for avhengige takster

Norges Takserings Forbund (NTF) mener samfunnet og forbrukerne vil være best tjent med at det utarbeides takstrapporter av uavhengige profesjonelle takstmenn uten økonomisk interesse i bolighandelen.

Forbundet påpeker at enkelte eiendomsmeglere og tilbydere av eierskifteforsikring prøver å tilrive seg kontroll over bolighandelen. Det reageres kraftig mot forsøkene på å presse takstmenn inn i avtaleforhold som vil frata forbrukerne muligheten til uavhengig taksering. Takstmennene fyller en viktig funksjon når en bolig skifter eier, og behøver tillit både hos selger og kjøper. Det må aldri kunne stilles spørsmålstegn ved den nøytralitet og integritet tilliten bygger på, heter det i en uttalelse fra Norges Takserings Forbund som har avholdt generalforsamling på Hamar. I en pressemelding opplyses det at DnB NOR Eiendom og deres samarbeidspartner på eierskifteforsikring, Anticimex, i den senere tid har jobbet for å få gjennomført ordninger som etter NTFs mening utfordrer takstmennenes uavhengighet. Ved å arrangere egne kurs som skal klarere takstmenn for oppdrag vil de i praksis innføre et yrkesforbud for nøytrale takstmenn. Slik vi ser det er dette et forsøk på å flytte enda mer makt over eiendomshandelen til megler, og oppnå enda høyere fortjeneste gjennom kontroll med alle ledd, sier adm. direktør Arne M. Støbakk i NTF. Forbundet reagerer særlig sterkt på at DnB NOR Eiendom og Anticimex har prøvd å knytte dette til et system med returprovisjon, slik at takstmenn som tilgodeses med oppdrag skal betale en avgift tilbake. Dette er etter vår oppfatning uttrykk for en forretningsetikk som ikke er disse aktørene verdig. Vi håper de nevnte selskapene vil snu, og bidra til å gjenopprette gode samarbeidsforhold bygget på gjensidig respekt og rolleforståelse, heter det i uttalelsen. NTFs generalforsamling appellerte samtidig til alle eiendomsmeglerforetak og tilbydere av eierskifteforsikring om å bidra til at forbrukerne også i fremtiden vil oppleve at systemet for omsetning av boliger er sunt og trygt. Det forutsetter gjensidig respekt for de roller de ulike aktørene skal fylle, fastslår NTF.