På Frier Vest er Hæhre i full gang med å fylle ut masser i Frierfjorden og å ta ut masser i området mot Gassveien. Om noen år skal det bli både ny havn og grønn industri her. I tillegg har man store planer for industri i skogsområdene bak fylkesveien, Frier Tråk. Dronefoto: Grenland Havn

På Frier Vest er Hæhre i full gang med å fylle ut masser i Frierfjorden og å ta ut masser i området mot Gassveien. Om noen år skal det bli både ny havn og grønn industri her. I tillegg har man store planer for industri i skogsområdene bak fylkesveien, Frier Tråk. Dronefoto: Grenland Havn

Kjempeprosjektet få vet om

I konkurranse med Googles nye datasenter i Skien og ny E18 gjennom Porsgrunn har det nye havne- og industriprosjektet Frier Vest i Bamble gått litt under radaren. Kjempeprosjektet, som tidligere i år fikk grønt lys av myndighetene, er godt i gang.