Over 30 ulike selskaper deltok på tilbudsbefaringen i forbindelse med E39 Bjørset - Skei. Foto: Statens vegvesen. 

Kjempeinteresse for E39-strekning

Cirka 50 personer fra over 30 ulike selskaper deltok på tilbudsbefaringen i forbindelse med byggingen av ny E39 Bjørset – Skei i Jølster kommune. 

– Det var veldig mange som møtte frem, cirka 50 personer. De fleste store norske entreprenørene var representert, i tillegg til tre utenlandske selskaper, opplyser prosjektleder Svein Reidar Dale i Statens vegvesen på etatens nettsider.

Referatet fra tilbudskonferansen viser at blant annet NCC, Implenia, Veidekke, Hæhre, AF Gruppen, Kruse Smith og LNS var på plass.

Tilbudsbefaringen startet på Skei med kort informasjon om prosjektet og gjennomgang av tegninger og 3D-modeller. Deretter var det befaring langs den 11 kilometer lange E39-strekningen. Turen gikk også til Pevika i Kjøsnesfjorden hvor entreprenøren som får E39-oppdraget skal drive en 2,5 kilometer lang tunnel for å sikre masser til veibyggingen. Tunnelen kan bli en del av et fremtidig rassikringsprosjekt.

Statens vegvesen har satt tilbudsfristen til 6. januar 2017.