Kjelleparken

Kjelleparken. Foto: Svanhild BlakstadKjelleparken. Foto: Svanhild BlakstadKjelleparken. Foto: Svanhild BlakstadKjelleparken. Foto: Svanhild BlakstadKjelleparken. Foto: Svanhild BlakstadKjelleparken. Foto: Trond JoelsonKjelleparken. Foto: Trond JoelsonKjelleparken. Foto: Svanhild BlakstadKjelleparken. Foto: Svanhild BlakstadKjelleparken. Foto: Svanhild BlakstadKjelleparken. Foto: Svanhild BlakstadKjelleparken med fremtidige byggetrinn. Illustrasjon: KB Arkitekter.Prosjektsjef Pål Farmen i Betonmast Buskerud-Vestfold.Kjelleparken. Foto: Svanhild BlakstadKjelleparken. Foto: Svanhild BlakstadKjelleparken - kunstverk i glass av Helene Mørken. Foto: Svanhild BlakstadKjelleparken. Foto: Svanhild BlakstadKjelleparken. Foto: Svanhild BlakstadKjelleparken. Foto: Svanhild BlakstadKjelleparken. Foto: Trond JoelsonKjelleparken. Foto: Trond Joelson

 Første byggetrinn i Kjelleparken utenfor Tønsberg vil inneholde helserelatert virksomhet. Her kommer klinikker, kiropraktor og en ny interkommunal legevakt som skal betjene 40 prosent av Vestfolds befolkning.

Fakta

Sted: Tønsberg

Prosjekttype: Helsebygg/næringsbygg

Bruttoareal: 10.800 kvadratmeter

Byggherre: Kjelleparken AS

Totalentreprenør: Betonmast Buskerud-Vestfold

Kontraktsum eks. mva.: 150 millioner kroner

Byggherrerepresentant: WSP Norge

Arkitekt: KB Arkitekter

Landskapskarkitekt: Tegn Landskap

Rådgivere: RIG: Grunnteknikk | RIBr: ÅF Engineering | RIB: Norconsult | RIByFy og Energi: Erichsen & Horgen | RI Lyd: Akustikk-konsult

Underentreprenører og leverandører: Rørlegger: Gran VVS | Elektro: Xpert Installasjon | Ventilasjon: Vestfold Klima & Ventilasjon | Grunnarbeider, VA, utomhus: Ommedal & Sønner | Sprinkler og slukkegass: Tore Eide | Stikking og oppmåling: Geoingeniørene | Kalkstabilisering: Dmix | Peling: Seabrokers | Plasstøpt betong: Stokke Bygg | Prefab betong: Loe Betongelementer | Gulvavretting: Østlandske Gulvsparkling | Tømrerarbeider: CM Entreprenør, Noveta, Abs Trenova | Lett-Tak: Lett-Tak Systemer | Taktekking: Byggpartner | Glassfasader: Umbra | Murer: Berge & Gjertsen | Maling og gulvbelegg: Hoff Interiør & Håndverk | Himlinger: Bærum ByggMontering | Kjøkken: HTH | Blikkenslager: Buskerud Blikk & Montasje | Trapper og rekkverk: SIAS | Stålarbeider: Sveisemekanikk | Lås og beslag: DormaKaba | Branntetting: Albanor Isolering | Vinduer: Gilje | Dører: Jeld-Wen | Ståldører: Robust og Ulefos Brug | Sedumtak: VegTech | Solskjerming: Celcius Solskjerming | Oppmerking P-plasser: Parklines | Porter: Windsor | Anleggsgartner: Håkonsen & Sukke | Asfaltering p-hus: Peab Asfalt | Asfaltering utvendig: Asfalt AS | Heis: Orona | Gjennomstikkkskap: Zystm 

 Kjelleparken ligger i landlige omgivelser ved innkjøringen til Tønsberg fra nord og er nabo til ærverdige Jarlsberg Hovedgård. Nærings- og helsebygget er utført i en totalentreprise av BetonmastHæhre-selskapet Betonmast Buskerud-Vestfold, med Kjelleparken AS som byggherre. Arkitekt er tønsbergfirmaet KB Arkitekter, mens WSP Norge har hatt prosjektledelsen for byggherre.

Første byggetrinn av Kjelleparken utgjør 10.800 kvadratmeter. Bygget er i energiklasse A, har tre etasjer med underliggende garasjekjeller med 124 parkeringsplasser og 87 sykkelplasser. I underetasjen er det også garderober og tekniske rom. Det er opparbeidede uteområder og sedumdekke på alle takflater.

Felles legevakt
Den største leietakeren er Tønsberg interkommunale legevakt, som er et samarbeidsprosjekt for seks nærliggende kommuner i regionen. Fra 1. januar 2018 blir de redusert til fire gjennom kommunesammenslåing. Legevakten skal også ha kommunale akutte døgnplasser og vil betjene 40 prosent av Vestfolds befolkning med ca 100.000 mennesker. Forøvrig skal bygget romme apotek og annen helserelatert virksomhet, deriblant en privat medisinsk klinikk, kiropraktor og et kompetansesenter for arbeidsliv.

Stamhusbesitter og eier av Jarlsberg Hovedgård, Nicolaus Wedel Jarlsberg, er daglig leder for Kjelleparken AS. Foruten å eie tomta – hvor det tidligere var kontrollplass for Statens vegvesen – har Jarlsberg Hovedgård også utviklet og vært tilrettelegger av prosjektet. Det er en festetomt hvor det også er lagt opp til videre utnyttelse i senere byggetrinn, blant annet med utvidelse av legevakten.

– Vi jobbet en god stund med utviklingen før vi fikk forespørselen fra Tønsberg kommune om lokaler til interkommunal legevakt. Det var viktig for nabokommunene at den nye legevakten skulle ligge i randsonen av Tønsberg, og ikke midt i sentrum, sier Nicolaus Wedel Jarlsberg til Byggeindustrien.

Det gjenstår å få inn leietakere til ca 1100 kvadratmeter ledig areal. – Vi ønsker å holde profilen på helserelaterte virksomheter, slik at aktørene som kommer inn i bygget kan ha nytte og glede av hverandre, sier Wedel Jarlsberg.

Kort byggetid

Kjelleparken har kommet opp i rekordfart. Entreprenøren startet med grunnarbeidene 1. august 2016, og kunne overlevere bygget 31. oktober i år.

– Byggherren hadde 17 måneder i sine planer, men vi tilbød 15 måneder, og det har vi klart med god planlegging av fremdriften, og ikke minst gjennom et utrolig godt samarbeid med underentreprenører og byggherre, sier prosjektsjef Pål Farmen i Betonmast Buskerud-Vestfold.

– Noen av suksesskriteriene når det gjelder fremdriften er at vi har involvert underentreprenørene til fulle. På den måten får de et helt annet eierskap til prosjektet og vi får en mye riktigere plan. Dessuten har all prosjektering foregått i BIM, sier han.

Mye leire i grunnen
Farmen forteller at de støtte på litt utfordringer med grunnarbeidene, ettersom det er mye leire i grunnen.

– Det var veldig bløtt her, så vi måtte kalkstabilisere i østre del av tomta. Det har også vært masseutskiftning med lette masser på p-plassområdene. Grunnarbeidene gikk greit, ettersom vi var klar over dette på forhånd. Heldigvis klarte vi å få fylt inntil veggene før snøen kom i vinter, slik at vi fikk planert ut hele riggområdet inne i L-en mellom byggene, sier Farmen.

Han legger til at det også ble en seismisk utfordring i forhold til jordskjelv, på grunn av mye leire og avstand til fjell. – Vi måtte gjøre en del tilleggsforsterkninger, det ble noe skråpeling og vi måtte inn med konstruktiv plate i første etasje, sier prosjektsjefen.

Forøvrig er det boret en brønnpark med 15 brønner på 250 meters dybde, som er plassert på nordsiden av bygget og delvis på østsiden, i et nytt vegetasjonsbelte som er opparbeidet.

Konstruksjon

Bygningsmassen er forankret til fjell med stålkjernepeler, og det er plasstøpte dekker i P1 og P2. Videre oppover er det hulldekker med søyler og bjelker i stål og betong. Opp til første etasje er det støpt vegger, og videre oppover er det bygget tradisjonelle bindingsverksvegger. Heissjakter fra 1. etasje og oppover er i prefabrikkerte betongelementer.

Til fasaden er det valgt materialer med stort fokus på vedlikeholdsfrie egenskaper: Royalimpregnert trepanel, teglsteins fasadesystem (teglspon) og sementbaserte plater. Det er sedum på alle takflater, som tilsammen utgjør ca 2.300 kvadratmeter. Bygget har også takterrasser, som vil være felles for leietakerne i 2. og 3. etasje.

– Lettfasaden med teglspon (brent klinker) er antagelig den første i Norge i dette omfang. Det har gått med over 50.000 spon, og vi slipper all vekt som man ville hatt ved en vanlig teglfasade, sier Farmen.

Energi, varme og ventilasjon

Bygget, som er i energiklasse A, har desentraliserte ventilasjonsanlegg som kan styres og reguleres separat og med separate driftstider om ønskelig. Aggregatene er utstyrt med roterende varmegjenvinnere med unntak av aggregatet til et eget smitterom hos legevakten, som har kryssvarmeveksler og HEPA-filter. Varmtvann til ettervarmebatteri kommer fra varmepumpe som henter energi fra de 15 energibrønnene.

Historisk landskap

Sivilarkitekt Ingrid Sporsem i KB Arkitekter forteller at byggherren ønsket at bygget som nærmeste nabo til Jarlsberg Hovedgård skulle stå godt i landskapet, ha solide materialer og en robusthet som tåler tidens tann.

– Gjennom prosessen fra regulering til ferdig bygg har byggets forhold til det historiske landskapet vært toneangivende for høyder, utforming og materialer. Det har også vært viktig for landbruksmyndighetene og vernemyndighetene å sette en tydelig grense mellom by og land ved å etablere et bredt vegetasjonsbelte, sier hun.

I dette beltet er det gjenåpnet en bekk som tidligere lå i rør. Vegetasjonsbeltet er blitt byggets energipark og overvannsfordrøyer. Brønnene forsyner bygget med kjøling og varme, og bekken er lagt i et forløp med vannspeil som fordrøyer vann før det siver ut over landsbruksarealet.

Nicolaus Wedel Jarlsberg bekrefter at vann har vært en utfordring i området.

– I hjertet er jeg bonde og ikke eiendomsutvikler, så når åkrene drukner gjør det vondt. Med denne løsningen får vi en generøs buffersone mot kulturlandskapet og mindre press på lavereliggende områder, sier han.

Fornøyde aktører

Både entreprenør og byggherre er veldig fornøyd med samarbeidet og det endelige resultatet på Kjelleparken.

– Jeg vil si at dette prosjektet har gått på skinner og vil gi honnør både til våre egne folk og til underentreprenørene som har gjort en kjempejobb for å holde fremdriften. Dessuten har samarbeidet med de prosjekterende, byggherren og prosjektleder WSP Norge vært utrolig bra. Dette har vært et ryddig og trygt prosjekt, og vi er stolte over ha levert et bygg som vil bety mye for mange i lang tid fremover, sier Pål Farmen i Betonmast Buskerud-Vestfold.

Også Nicolaus Wedel Jarlsberg er raus med rosen når status skal gjøres opp: – Som byggherre vil jeg skryte av entreprenøren. Det har vært en veldig fin prosess hvor vi har jobbet med kunnskapsrike og konstruktive folk, og prosjektet er levert på tid og i henhold til kontrakt. Dessuten har det vært morsomt å kunne få rydde opp i innkjøringen til Tønsberg og gi byen en ryddigere fasade, avslutter han.


Flere prosjekter