NOAH sitt anlegg på Langøya utenfor Holmestrand tar imot og behandler restprodukter fra over 200 industrikunder. Restproduktene behandles og lagres i tidligere kalksteinsbrudd. Avtalen innbefatter også nødvendig entreprenørarbeid rettet mot tilbakeføring av Langøya til ulike friluftsformål.

NOAH sitt anlegg på Langøya utenfor Holmestrand tar imot og behandler restprodukter fra over 200 industrikunder. Restproduktene behandles og lagres i tidligere kalksteinsbrudd. Avtalen innbefatter også nødvendig entreprenørarbeid rettet mot tilbakeføring av Langøya til ulike friluftsformål.

Foto: NOAH

Kjeldaas tar over NOAH-oppdrag etter Hæhre

Kjeldaas kommer inn som ny hovedentreprenør ved NOAH-deponiet på Langøya utenfor Holmestrand.

Avtalen er den største kontrakten på Langøya. Kjeldaas erstatter Hæhre som har hatt kontrakten i to og et halvt år. Det var flere gode tilbydere til oppdraget som hovedentreprenør på Langøya. Oppgavene innebærer blant annet lossing av skip og masseforflytning, og krever både kompetanse og fleksibilitet, skriver NOAH og Kjeldaas i en pressemelding.

Nøye planlagt

Overgangen innebærer en relativt stor logistikkoperasjon med forflytting av personell og ikke minst maskiner. Byttet er nøye planlagt fra alle parter og vil finne sted i månedsskiftet januar/februar, står det meldingen.

Deponisjef Ann-Cathrin Stridal og NOAH har gitt kontrakten som hovedentreprenør til det Sande-baserte selskapet Kjeldaas.
Deponisjef Ann-Cathrin Stridal og NOAH har gitt kontrakten som hovedentreprenør til det Sande-baserte selskapet Kjeldaas.Foto: NOAH

– Hovedentreprenør har en viktig rolle i å kunne levere høy kvalitet på det oppdraget vi utfører for samfunnet, nemlig å motta, behandle og deponere restfraksjoner fra forbrenningsanlegg og industri, og gjenoppbygge Langøya, sier deponisjef i NOAH Ann-Cathrin Stridal.

– Vi var spesielt imponert over hvordan Holmestrand-baserte Kjeldaas kan levere på miljø, sosial profil og høy HMS-standard. I tillegg er det positivt at de er en lokal aktør, tilføyer Stridal.

Krever biodiesel

I utlysningen krever NOAH HVO 100 (biodiesel) på alle kjøretøy som ledd i å kutte utslipp fra egen produksjon.

– Det er veldig bra at Kjeldaas responderte på dette, og kunne levere fossilfrie kjøretøy fra dag én, sier Stridal.

Det ble også vektlagt at entreprenørselskapet er ISO-sertifisert 9001 og 14001, står det i meldingen.

– Viktig kontrakt
Daglig leder Thor Ambjørn i Kjeldaas, beskriver kontrakten som stor og viktig for selskapet.

– Vi ser på dette som et veldig spennende prosjekt. Selv om prosjektet inneholder kjente elementer og arbeidsoppgaver så er opplegget rundt arbeidene vi skal utføre nytt. Vi liker utfordringer og gleder oss til å komme i gang, sier han.

– Vi er glade for at NOAH satt tydelige krav om HVO 100 i anbudet slik at vi kunne konkurrere på like vilkår, tilføyer han.