Kjededirektør

De siste tiårene har Mesterhus vært en av Norges største boligbyggere, med 150 frittstående byggmesterfirmaer over hele landet som i fjor igangsatte rundt 1100 boliger. Hovedkontoret for Mesterhus og Mestergruppen er på Bryn. Mesterhus er en del av Mestergruppen som er et av Norges største konsern innen byggevarehandel, huskjededrift og eiendomsutvikling.

Mestergruppen eier byggevarekjedene Byggtorget, Byggeriet og XL-BYGG, samt huskjedene Mesterhus, Systemhus og Blink Hus. I tillegg driver konsernet eiendomsutvikling gjennom Mestergruppen Eiendom og tilbyr arkitekt- og rådgivningstjenester. Videre er gruppen en av landets største hytteprodusenter. Mestergruppen har Ferd AS som sin største eier. Ferd er et familieeid investeringsselskap som satser på verdiskapende eierskap i virksomheter og finansielle investeringer.

Firma Mesterhus
FylkeOslo
Søknadsfrist10.01.2019

Vil du lede Norges største huskjede?

Mesterhus søker Kjededirektør

Vi ser etter en karismatisk leder med stor gjennomføringsevne som i samarbeid med kjedekontoret jobber for å forsterke og videreutvikle Mesterhus som den ledende boligbyggeren i Norge.

Vår neste kjededirektør har bred operasjonell erfaring og er en relasjonsbygger, og har et sterkt ønske om å skape gode resultater sammen med resten av Mestergruppen.

Rollen inngår i ledergruppen for Boligdivisjonen, og rapporterer til Konserndirektør Bolig.

Hovedoppgaver/ansvar

 • Operativt ansvar for å videreutvikle kjeden og realisere ambisjonen om å fortsette å være markedet ledende boligbygger, med markedets mest lønnsomme medlemsbedrifter
 • Gjennom aktiv relasjonsbygging med våre medlemmer, forstå medlemmenes behov og ta ansvar for å videreutvikle kjedens produkt- og tjenestetilbud
 • Personal- og resultatansvar for kjedeorganisasjonen
 • Være tydelig kravstiller inn mot Mestergruppens øvrige enheter
 • Følge opp relevante nøkkeltall, drifts- og resultatmål
 • Rollen krever utstrakt reisevirksomhet

Kvalifikasjoner

 • Operativ ledererfaring, helst med erfaring fra kjededrift eller som regionsansvarlig, driftsansvarlig eller lignende
 • Demonstrerte lederegenskaper og interesse for å skape motiverte team
 • Utdanning innen økonomi/administrasjon, salg/markedsføring eller byggteknisk er ønskelig, erfaring kan kompensere for manglende teoretisk bakgrunn
 • Erfaring fra byggebransjen er ønskelig
 • Komfortabel med excel, ppt og bruk av IT-verktøy

Personlige kvalifikasjoner

 • Markedsorientert med kommersiell teft
 • Utpreget relasjonsbygger og tillitsskaper
 • Høy gjennomføringsevne
 • Stor arbeidskapasitet og egendrive
 • Samarbeidsorientert og lagspiller
 • Interesse og forståelse for byggeprosessen
 • Strukturert og detaljorientert

Vi tilbyr

 • Mulighet til å være med og videreutvikle landets ledende huskjede i et spennende og komplett konsern med sterke og ambisiøse eiere i ryggen
 • Stor muligheter for faglig og personlig utvikling

Søknad sendes snarest og senest innen 10. januar til jobb@mesterhus.no, merket "søknad kjededirektør Mesterhus".

For ytterligere informasjon kontakt: konserndirektør Bolig, Nina Olufsen, tlf: 918 79 451.

Vis flere stillinger: