Kjærneshagen

Hersleth30

Hersleth30

Mlogo

Mlogo

Massivtre

Massivtre

VestbyElektro

VestbyElektro

Lemtun

Lemtun

VikenPro

VikenPro

Sigdallogo

Sigdallogo

Byggogmal

Byggogmal

NicolaysenAnlegg

NicolaysenAnlegg

Med egenproduserte bærende ytterveggselementer i tre og etasjeskiller i massivtre har Hersleth Entreprenør bygd ut 42 nye boliger på Halmstad i Rygge. – Kjenner ikke til at det er blitt bygd på denne måten før, sier administrerende direktør Reinert Hersleth.

Fakta

Sted: Rygge

Prosjekttype: Boliger

Byggherre: Kjærneshagen 3 AS

Totalentreprenør: Hersleth Entreprenør

Kontraktsummen ekskludert merverdiavgift: 71.418.316 kroner

Arkitekt: Østavind Arkitekter

Rådgivere: RIB, RIG, RIBr, RIBfy: Multiconsult l RIA: Brekke og Strand l RIVA: COWI l RIV vent: Flexit l RIV rør: Planteknikk l RIV sprinkel: Scansprinkel l RIE: Vestby Elektro-Service

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Ing.firma BIG l Riving og grunnarbeid: Nicolaysen Anlegg og Transport l Prefab massivtre: Massivtre l Heis: Schindler l Rørlegger: Rørcompaniet l Ventilasjon: Ski Boligventilasjon l Elektro: Vestby Elektro-Service l Taktekking: Tecta Tak l Kjøkken og bad: Studio Sigdal Fredrikstad l Glassrekkverk: Lumon Norge l Blikkenslager: Lemtun l Maling, mur og flis: Bygg & Mal l Flisleverandør: FagFlis Moss l Ståltrapper: Viken Pro l Lås og beslag: Låssenteret Fredrikstad l Himlinger: System 1

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Prosjektet Kjærneshagen i Rygge består av 42 leiligheter, fordelt på ett bygg i fire etasjer og to bygg i tre etasjer. I det største bygget er en av etasjene kjeller med boder og tekniske rom.

Utendørs er det bygd et parkeringsanlegg med carportløsning, og beboerne kan benytte seg av et uteareal på rundt 2.900 kvadratmeter med sittegrupper og lekeplass.

– Alle boligene er solgt, og her har man truffet ulike kjøpergrupper. Her er det både de som har kjøpt sin første bolig og de som har kjøpt sin siste, som megleren sa, sier prosjektleder Kristoffer Aas Bøye i Hersleth Entreprenør.

Byggene har et samlet bruttoareal på 2.868 kvadratmeter, og består av to- og treromsleiligheter. Boligene strekker seg i pris fra 2,2 millioner til 3,7 millioner kroner.

– Det er moderne og lyse boliger med gode kvaliteter og romslige, delvis innglassede balkonger. Blokkene har svalganger og heis med synlig massivtre, og det er også synlig massivtre på balkongene, sier eiendomsutvikler Kristoffer Fledsberg i Hersleth Entreprenør.

Unik byggemetode

Det som gjør at prosjektet skiller seg ut er imidlertid byggemetoden. Administrerende direktør Reinert Hersleth sier de har bygd med en kombinasjon av egenproduserte bærende ytterveggs-elementer i tillegg til etasjeskiller og heissjakt i massivtre.

– Vi har produsert ytterveggs-elementene og delvis innerveggene på vår egen elementfabrikk på Årvoll i Moss. De kommer ferdige til byggeplass med både kledning, vindusbeslag, isolasjon, plast og utlekting, forteller han.

Hersleth sier de har bygd både boligblokker og næringsbygg med ytterveggselementer før, men da med etasjeskiller i enten betong i form av hulldekker, plattendekker eller bjelkelag.

– Det er også bygd flere boligprosjekter i massivtre, men da på tradisjonelt vis så vidt oss bekjent. Her har vi derimot industrialisert hele byggeprosessen og kombinert egne ytterveggselementer med bærende stenderverkselementer og massivtre i etasjeskiller, sjakter og trappeganger, sier han.

Industrialisert produksjon

Han påpeker også at de har montert byggene selv med egne ansatte fagarbeidere.

– Vi har hatt ett lag med tømrere som heiser på plass og monterer både dekker og vegger, noe man ikke kan gjøre under elementmontasje med stål og hulldekker. Da må tømrere inn for å montere yttervegger og betongarbeidere inn for å montere etasjeskiller, sier Hersleth.

Han legger til at de har fått flere hundre tusen i støtte fra skogbruksfond og Innovasjon Norge for å utvikle byggemetoden.

– Vi kjenner ikke til at det er blitt bygd på denne måten før. Det er en ny metode som vi nå har fått testet ut, og som har fungert veldig bra. Det er absolutt noe vi har tenkt til å fortsette med, sier Hersleth.

Referanseprosjekt

Han påpeker at de har planlagt med denne byggemetoden fra dag en i utviklingen av prosjektet, og at den har ført til at de har ferdigstilt boligprosjektet raskere enn vanlig.

– Vi har bygd tre blokker med 42 leiligheter, som overleveres ett år etter at vi startet montering av byggene. Vi kan til og med overlevere to måneder før avtalt tid, for vi visste ikke byggingen ville gå så smidig som den gjorde, sier Hersleth og legger til:

– Kort byggetid betyr penger for entreprenør og utbygger. Når yttervegger og kledning produseres på fabrikk innendørs har vi også god kontroll på kvaliteten. Det er et effektivt byggeri, så byggekosten går ned både på grunn av tidsbesparelser og fordi man optimaliserer løsningene.

Hersleth tror byggemetoden kan gi dem et konkurransefortrinn framover.

– Vi har hatt troen på denne byggemetoden siden vi begynte planleggingen, og ser nå at det har vært veldig vellykket. Dette er et referanseprosjekt, sier han.

Legoklosser

Byggherre i prosjektet er Kjærneshagen 3 AS, som eies av Hersleth Eiendom. De kjøpte tomten høsten 2018.

– Deretter regulerte vi tomten og fikk byggeplanene våre godkjent. Like etter påske i fjor rev vi den gamle bebyggelsen på tomten, og så begynte vi grunn- og betongarbeider i juni i 2021. Elementmontasjen pågikk fra oktober til januar, og deretter har vi jobbet med innvendige arbeider og kompletteringer. Prosjektet ferdigstilles i oktober, sier Hersleth.

Prosjektleder Kristoffer Aas Bøye sier de på byggeplass har montert elementene ved hjelp av lastebilkran.

– Dekkene har vært nesten tre meter brede og åtte meter lange, så det skjer fort. Vi la rundt 300 kvadratmeter dekke på i underkant av seks timer. Det er lego for voksne, men du må planlegge logistikken nøye, sier han.

Krav til logistikk

Hersleth forklarer at alle elementene må komme i riktig rekkefølge fra fabrikk og til byggeplass, slik at alle legoklossene stables riktig.

– De kan ikke plasseres tilfeldig på lastebilen. De må ligge akkurat i den rekkefølgen de skal monteres. Logistikken i prosjektet har derfor vært veldig viktig, sier han.

Han forteller at det også har vært utfordrende

– Dette er jo ikke blitt gjort før, så vi har jobbet mye i forkant med å prosjektere og løse de tekniske detaljene, både med tanke på lyd, brann og montasjeteknisk. I tradisjonelle prosjekter blir mye prosjektert underveis, men her bygges alt på forhånd. Da må du prosjektere med høyere detaljgrad tidlig i prosjektet. Det bidrar direkte til at du får en bedre byggeprosess etterpå, sier han.

Lik kvalitet på boliger

Kristoffer Aas Bøye bekrefter at byggeprosessen har gått som planlagt, og de fullfører innenfor både tids- og budsjettrammene. Han sier de ikke har hatt noen problemer med leveransene, blant annet på grunn av grundig planlegging og god dialog med leverandørene deres.

– Vi har også hatt god dialog med naboene. De er blitt varslet i god tid om støyende arbeider. Siden utbyggingen har gått fortere enn vanlig og byggemetoden har ført til mindre bruk av tyngre materialer, har det også vært mindre støy enn i tilsvarende prosjekter, sier han.

Kristoffer Fledsberg sier de har hatt flere byggeplassvisninger, og at tilbakemeldingene fra kundene så langt har vært utelukkende positive.

– Vi gleder oss til å overlevere. Det har vært et mål for oss at leilighetene skal ha minst like god kvalitet som boliger som er bygd på tradisjonell måte. Det har vi klart, og jeg vil til og med påstå at synlig massivtre i svalganger og på balkonger gir dem en ekstra kvalitet, sier han.


Flere prosjekter