Kimen Kulturhus

De to prosjektlederne for Skanska, John Kjøren og Bjørn Eidsmo (t.v.) og representanten for byggherren, Arne Fridtjof VenæBjørn Eidsmo og John Kjøren, prosjektlederne for Skanska

Det kunne ha blitt kimen til alt ondt. Nå blir det trolig i stedet kimen til alt godt for Stjørdal kommune, og alle de 23.000 innbyggerne som bor der, samt i tilstøtende nabokommuner. Kimen Kulturhus til ikke mindre enn 717 millioner kroner er klar til innflytting i disse dager.

Fakta

Sted: Stjørdal, Nord-Trøndelag
Prosjekttype: Kulturhus
Byggherre: Stjørdal kommune/Stjørdal Kulturutvikling
Totalentreprenør: Skanska Norge
Kontraktsum eks. mva:
425 millioner kroner
Total kostnadsramme:
717 millioner kroner
Areal: 15.700 kvm
(inkl. p-anlegg 4.100 kvm)
Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter / JSTArkitekter / Lusparken Arkitekter
Rådgivere: Prosjektleder og oppdragsansvarlig, byggherreombud bygg og tekniske fag, økonomioppfølgingen fra start til slutt: Faveo Prosjektledelse l Bygg, rør og ventilasjon, elektro, akustikk, geoteknikk: Rambøll l Brann: Sweco l Støy og rystelser: Multiconsult
Underentreprenører/leverandører: Grunn- og utomhus: Br. Halle l Spunt og peling: Nordisk Fundamentering avd. NSP l Stikking/oppmåling: Skanska Survey l Elektro: Vintervoll l Rørlegger: Oras l Ventilasjon: GK Norge l Høyspent: NTE l Stålarbeider: Skanska Stålfabrikken l Sceneteknikk: Atea l Taktekking: Icopal Tak l Betongsaging/kjerneboring: Skaget Betongsaging l Sliping betonggulv: Betongforsegling l Gulvstøp: Hæhre Gulvstøp l Metallarbeider: Br. Midthaug l Maler og byggtapet-
sering: Edvardsson Entreprenør l Mur/puss/flis: Bugge l Blikkenslager: Langnes og Bakkan l Branntetting: Brann & Sikkerhetsforum l Lås/beslag/automatikk: Kaba Møller Undall l Heis: Rieber Schindler l Betong: Unicon l Armering: Norsk Stål l Forskaling: Peri l Leieutstyr: Uco l Stillas: Ramirent Stillas l Prefab betongtrapper: Nor Element l Hulldekker: Spenncon l Prefab betongelementer: Con-Form l Spennarmering: KB Spennteknikk l Parkett: Bo Andren l Glassfasader: Staticus l Furufinér: Otretek l Datagulv: Tecmo l Kjøkken: HTH l Storkjøkken: Trøndelag storkjøkkensenter l Fasadeplater: Cembrit l Vibrasjonsdemping: Centibel l Spilekledning: Jønland l Fryselager: Huurre l Ståldører: RH Prosjekt l Kirkedører: Vatnestrøm l Tredører: Swedoor l Systemhimlinger/ foldevegger: Modulvegger l Tynnavretting: RS Gulv l Strekkmetallhimling: Hunter Douglas l Systemvegger: Team Innredning l Amfi med stoler: Skeie Seating l Innredning: Heimdal Snekkeri l Byggvask: NRS l Taktil merking: Duri Fagprofil / Safe Deck l Innvendig glass/aluminiumsarbeider: R Daaland

På dagen to år etter at Skanska Norge undertegnet byggekontrakten med Stjørdal kommune via sitt datterselskap Stjørdal Kulturutvikling, som er den formelle byggherre, kunne det 15.700 kvm, inklusive parkeringsanlegg på 4.100 kvm, store bygget over-
leveres fra Skanska til eierne. Det var presist etter det som var avtalt.
For Stjørdal kommune var det minst like viktig at sluttregningen for hele kulturhuset blir på 717 millioner kroner. Det har vært et magisk tall i flere år fordi mye av den kommunale krangelen har gått ut på at kulturhuset blir for dyrt for en relativt «liten» kommune som det Stjørdal er med sine ca. 23.000 innbyggere, selv om Stjørdal er størst i folketall i Nord-Trøndelag. Tvert imot blir drifts- og låneutgifter et par millioner kroner lavere enn det som var kalkulasjonen da byggearbeidene tok til, og driften av Kimen er for lengst lagt inn i kommunens langtidsbudsjett. Det enorme bygget er stolt plassert nesten vegg i vegg med Stjørdals største kjøpesenter, Torgkvartalet.
Det som møter alle som kommer utenfra er et svart, kjempestort bygg delt opp i ulike seksjoner med hovedfront mot vest. Tre arkitektfirmaer har vært med på utformingen av bygget. Det er Reiulf Ramstad Arkitekter fra Oslo og Trondheimsfirmaene JSTArkitekter og Lusparken Arkitekter.
Opprinnelig ville arkitektene bekle hele bygget med en slags netting, også kalt mesh, i kopper. Det viste seg dessverre å bli alt for dyrt. Entreprenøransvarlig Skanska i tett samarbeid med arkitekter og byggherre kom i stedet fram til at de ville bruke pulverlakkert mesh/ strekkmetall i stål, og farget svart. Hele strekkmetall-
fasaden omslynger det meste av bygget, og gir det det karakteristiske preget som kulturhuset Kimen har fått, og som nok de fleste vil legge merke til. Mot nord og øst har fasaden innenfor strekkmetallet svarte fibersementplater. Strekkmetall/mesh-bekledningen er ikke bare et rent dekorativt innslag. Det har også en viktig misjon når det gjelder solavskjerming. Hele denne fasadebekledningen er levert og montert av firmaet Brødrene Midthaug fra Kleive i Romsdalen. Frode Berg har vært Skanskas prosjektsjef for Kimen. Skanskas prosjektledere, John Kjøren og Bjørn Eidsmo (tekniske anlegg) og Arne Fridtjof Venæs som er leder for eierselskapet Stjørdal Kulturutvikling, understreker overfor Byggeindustrien at det under hele byggeperioden har vært tett kontakt og samarbeid mellom entreprenør, byggherre og arkitekter, både når det gjelder fasader og innendørs utforming.

Kirken er et nytt hus
Kimen er som en kinesisk eske, lag på lag med nye rom og overraskelser. Det som vil møte folk når publikum får slippe til i den nye kirken en gang i løpet av sommeren, er et inngangsparti der et stort kunstverk av kunstneren Anne-Karin Furunes skal pryde den veggen folks blikk møter først. Utenfor bygget skal det plasseres et bestilt kunstverk av kunstneren Reinhard Haverkamp, basert på tanker og ideer fra skolemannen Ole Vig, en av de stjørdalinger som har gjort seg mest bemerket gjennom tidene.
Stjørdal nye kirke, som er en del av bygget, er på 300 kvm. Her er det høyt under taket. Veggene er kledd med brannimpregnert gran, mens det er brukt furu som gulvbelegg. Kirken er utstyrt med både møterom og sakristi, og i enden av kirkerommet kan store dører åpnes slik at kirkerommet utvides med nær 50 prosent. Ennå mangler kirken både prekestol og kors, men i løpet av sommeren vil også det være på plass.

Bibliotek og ungdomsrom
Via hovedinngangen som vender mot vest, kommer man inn i foajeen. Derfra kommer publikum videre til husets mange rom og fasiliteter. Ett av dem er biblioteket som dekker to etasjer. I tilknytning til biblioteket er det bygd seks såkalte stillerom for de som ønsker å lese og studere i ro og fred.
Den kommunale ungdomsklubben «Carbon» har fått flere rom fordelt på to etasjer til sin disposisjon. Det gjelder eget studio for lydopptak, tre øvingsrom for musikkgrupper og et eget lite konsertlokale, alt utstyrt med det mest moderne innen lyd og lys. Akustikk og lydisolasjon er noe som går igjen i hele bygget etter som det kan foregå helt ulike kulturarrangement med ulik lydnivå på samme tid. En rockekonsert og en kirkelig handling skal kunne gjennomføres samtidig, uten at det ene arrangementet forstyrrer det andre.
Et eget kunstgalleri blir også en del av hovedinngangen/foajeen på kulturhuset.

Storstua
Det en legger spesielt merke til når man kommer inn i foajeen, er en stor, grønfarget spiraltrapp som fører helt til topps, kalt «arkitektens slipsnål». Den fører opp til det som blir Stjørdalens storstue, konsert- og teatersalen i andre etasje med plass til 555 personer i amfiutgave, og nesten det dobbelte når stolene i amfiet felles sammen og stues inn i veggen. Her vil kronprins Haakon stå for den offisielle åpningen under den store åpningsfesten 21. august.
Scenen og orkestergraven er en historie for seg. Scenen er moderne utstyrt med ikke mindre enn 21 vinsjer som skal styre automatisk lys- og lydanlegg. Det er gjort klart for at Riksteatret, NRK og konsertarrangører kan kjøre helt inn i sceneområdet med sitt mangslungne utstyr. Arne Fridtjof Venæs tror ikke teatersalen i Kimen vil stå så mye tilbake for de profesjonelle teatrene.
Ved siden av finnes en mindre konsertsal som har fått navnet Vektersalen etter hovedsponsoren for dette rommet. Denne salen er ment for mindre og intime konserter og arrangement. Her er det 200 sitteplasser.

Kulturskolen
Kulturskolen er på 280 kvm og er bygd som et «rom i rommet». Det vil si at det er doble vegger, tak og gulv for å sikre best mulig lydisolasjon. Dette er gjort ikke minst for at øvingslokalene skal kunne brukes samtidig av elever med ulike instrumenter.
Dansesalene er også en del av kulturskolen og tilbudet til de unge. Det er tre dansesaler, alle lilla farget. Lilla og grønt ved siden av grått og svart er for øvrig de dominerende fargene i bygget. Den ene salen er utstyrt med eikeparkett, mens de to andre er utstyrt med Unisport sportsgulv som er spesielt beregnet for bruk til dans og gymnastikk.
Kimen får tre kinoer. I dag har Stjørdal én. De to største har 133 sitteplasser hver, mens den minste som er utstyrt med det mest moderne innen lydteknikk, Dolby Atmos, får 111 sitteplasser. Første kinoforestilling blir trolig en gang i løpet av juli.
Bygget har også om lag 50 kontorplasser. Her skal selvsagt hele kulturetaten i kommunen ha plass ved siden av driften av kulturhuset, og diverse leietakere knyttet til de ulike aktiviteter, blant annet i forbindelse med driften av kirken. Kontordelen som utgjør 700 kvm er plassert i tredje og øverste etasje. Under kontorbygget er det under alle gulv et 60 cm høyt rom der alle kabler og rør er lagt slik at ingenting vises utenfra.
På toppen og i kjelleren finner man det tekniske utstyret. I kjelleretasjen er det også parkeringsplass for 149 biler. I tillegg er Skanska nå i gang med å bygge en ny stor, underjordisk parkeringsplass for 185 biler rett utenfor kulturhuset. Dette er et eget prosjekt som ikke belastes sluttregningen for Kimen.

Anbudet
Etter en mislykket anbudskonkurranse i 2010, ble en ny utlyst året etter. Der falt valget på Skanska, først som hovedentreprenør, og etter hvert som totalentreprenør med en prislapp eksklusive merverdiavgift (mva) på 425 millioner kroner. Den mye omtalte sluttsummen på 717 millioner gjelder de totale utgifter for Kimen, fra de første planene via tomtekjøp til ferdig med alt sitt moderne utstyr. 8. mai i 2013 ble byggekontrakten med Skanska underskrevet, og 14 dager senere var byggearbeidene i gang.
Byggegropen på nær 12.000 kvm (7.000 kvm under kulturhuset og 5.000 for den nye p-kjelleren) er fire meter under jordoverflaten som også innebærer et par meter under grunnvannstanden. Derfor var det nødvendig med spunting rundt hele byggegropen før graving kunne starte. I tillegg ble 25 km med peler slått ned i grunnen, og som hele bygget hviler på. Hele grunnkonstruksjonen er vanntett, og alle rør og kabler er støpt inn i konstruksjonen.
Det er i stor grad brukt plasstøpt betong, utført av Skanska selv. 19.000 kbm betong har gått med til bygget og tilsluttende anlegg. Ferdigbetong og hulldekker er brukt i enkelte rom og takkonstruksjoner. De bærende elementer av stål kommer fra Skanskas egen stålfabrikk utenfor Trondheim. I stedet for store, tunge stålsøyler, er det brukt slanke stålrør som er montert i klynger rundt om på bygget. Det gir et mindre massivt inntrykk enn det tunge søyler gir. 


Energi
Energiforbruket er basert på TEK10-standarden. Energiforbruket er beregnet å bli 129 kwh pr kvm og år. Det er 9 kwh mer enn kravet til lavenergihus, men det ville ha kostet mer enn det smakte å komme ned på dette nivået, sier Venæs som representerer byggherren.
Bygget varmes opp med fjernvarme fra Statkrafts anlegg i nærheten. Alle rom er utstyrt med gulvvarme, og alle rom har sprinkleranlegg. Til sammen er det lagt fire kilometer med varmerør og to km med sprinklerrør. 13 ulike ventilasjonsanlegg skal sørge for frisk og god luft. Bygget har også et isvannsystem for kjøling der varmen kan gjenvinnes til forbruksvann og oppvarming. Utenfor bygget har de fleste betongdekker varmeanlegg for snøsmelting.
Kulturhuset er spesielt godt utstyrt med lysanlegg, og med lydisolasjon for å oppnå best mulig akustikk og forhindre lydforstyrrelser fra de ulike aktivitetene i bygget. Sammen med arkitektene er det installert et helt spesielt lysanlegg, og kirken og biblioteket har fått sitt eget lyssystem.
Til sammen har om lag 900 personer vært engasjert i byggeprosessen, og det har ikke vært en eneste skade som har ført til fravær. På det meste var 150 personer i sving samtidig. Skanska som har tatt seg av alt betong-, stål-, og tømrerarbeid selv, har hatt opp til 110 personer i arbeid. Prosjektleder John Køren sier til Byggeindustrien at dette er det største betongoppdraget Skanska Midt-Norge noensinne har hatt innenfor bygg. Skanska Bygg Trondheim som har hatt entreprisen, har benyttet seg av ekspertise som hele konsernet har, ikke minst på betongsiden.
– Hva har vært de største utfordringene for dere som entreprenør?
– Først og fremst HMS og den korte byggetiden. En stor utfordring har vært at mye av arbeidet har foregått i høyden. Bygget er over 20 meter høyt, og det har vært svært mye arbeid som har måttet foregår ved hjelp av lifter og stillas. Bygget i seg selv har også vært krevende med knapt en eneste rett vinkel i noe rom, og med et stort innslag av moderne teknologi, ikke minst innenfor lyd- og lyssiden. Akustikk har vært et stikkord hele
tiden, sier de to prosjektlederne for Skanska, John Kjøren og Bjørn Eidsmo til Byggeindustrien.