KF Entreprenør oppgraderer Folkehelseinstituttet

KF Entreprenør AS skal for Statsbygg oppgradere lokalene til Folkehelseinstituttet i Lovisenberggata 6 og 8 i Oslo i en totalentreprise.

Prosjektet omhandler i hovedsak ombygging av laboratorier og gamle kontorer til nye funksjonelle kontorer/kontorlandskap, samt laboratorier for moderne drift.

Arbeidene inneholder også utskifting av komplett tekniske anlegg i de berørte arealer for å tilfredsstille dagens krav.

Byggetiden er fra medio mai 2018 til primo 2019, mens kontraktssummen er på 44,8 millioner kroner.