KCA Deutag

Prosjektleder Geir Morten Nordvik og driftsleder Marius Sæterbø i Vediekke Entreprenør.

På Mongstad sør har Veidekke Entreprenør ført opp tre kombinerte verksted- og lagerbygg for Rege Invest. KCA Deutag, Archer og SR Transport er leietakere.

Fakta

Sted: Mongstad sør

Prosjekttype: Nybygg, verksted/lager

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: Cirka 144 millioner kroner

Bruttoareal: 12.500 kvadratmeter

Tiltakshaver: Rege Invest

Totalentreprenør og arkitekt: Veidekke Entreprenør

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeid: Magne Hope l Betongarbeid ot tømrer utvendig: Veidekke Entreprenør l Gulv på grunn: Nilsen & Sture Betong l Betongelementer: NOBI l Stål: AK Mekaniske l Sandwich-element: Lindab l Tømrer innvendig: Innomhus l Porter: Hörmann l Lås og beslag: Certego l Taktekking: Fløysand Tak l Metallarbeid: Solheim Gjerdenett l Elkraft: Bravida Bergen l Rørlegger: Bravida Stavanger l Ventilasjon: Urd Klima l Traverskraner: Industrikran Norge

Veidekke Entreprenør har ført opp de tre byggene i en totalentreprise og har også vært arkitekt. Byggeprosjektet er et samarbeid mellom Distrikt Bergen og Distrikt Stavanger i Veidekke Entreprenør. Samlet entreprisekostnad er på cirka 144 millioner kroner, uten merverdiavgift.

De tre byggene kalles KCA-bygget (8.500 kvadratmeter), Archer-bygget (2.500 kvadratmeter) og SR-bygget (1.500 kvadratmeter). KCA-bygget hadde byggestart i februar 2018 og stod ferdig i juni i 2019. De to andre byggene hadde byggestart i april i år og stod ferdig i oktober (Archer-bygget) og november (SR-bygget).

Grei byggeprosess

Byggene ligger på Mongstad sør, som er forsyningsbase for flere felt i Nordsjøen. Tomten er på cirka 40 mål. Grunnen bestod av fjell og løsmasser. Etter sprengning og graving ble tomten belagt med sprengsteinsmasser som ble komprimert. Hjørnet mot sørøst ble hevet og har en natursteinsmur som sikring mot vei.

Avdelingsleder Geir Morten Nordvik i Veidekke Entreprenør forteller at oppføringen gikk bra. Driftsleder Marius Sæterbø sier at Veidekke Entreprenør praktiserte BIM og en enkel form av lean under byggingen.

Archer-bygget og SR-bygget er rektangulære. Hoveddelen av KCA-bygget er rektangulær og mot nordvest er det en enetasjes kontorfløy. Alle byggene har bærende konstruksjon av stål. Takene bæres av gitterdragere og består av isolerte q-dekker med tekking av asfaltbelegg. Hallene har 12 meter fri høyde.

Fasadene består av grålakkerte og isolerte sandwichelementer med høye porter. Det er høye glassparti ved siden av noen av portene. Noen av portene står utenfor fasaden slik at de ikke reduserer fri høyde i hallene når de heves. Alle byggene har gulv av stålglattet fiberarmert betong. Det er åpne himlinger i hallene og systemhimlinger i kontorer.

Byggene har plasstøpte fundamenter og brystninger av betongelementer. I kontorfløyen i KCA-bygget er det hulldekker i taket. Sandwichelementene har 22 centimeter isolasjon. Alle vinduer er i aluminiumskarmer for lang levetid.

Byggene er satt opp slik at de enkelt kan utvides hvis det blir ønskelig.

Traverskraner

I KCA-bygget er det tre traverskraner, en søylesvingkran og en veggsvingkran. Archer-bygget har en traverskran.

Byggene er prosjektert og ført opp etter Tek17. Oppvarming skjer via ventilasjon og er basert på elkjeler. Alle tre byggene har balansert ventilasjon.

40 personer var med da aktiviteten var på topp.