Kategorisjef Elektro

Backe skaper verdi i små og store samfunn gjennom entreprenørvirksomhet, prosjektutvikling og eiendomsforvaltning. Et godt omdømme, høy kompetanse og lønnsom vekst skal bidra til at Backe blir anerkjent som landets ledende selskap i entreprenør- og anleggsbransjen. Familieeide AS Backe omfatter virksomhetene Backe Entreprenør, Backe Prosjekt, Backe Eiendom og maskinutleiefirmaet BAS. Konsernet omsatte i 2020 for ca 4,5 milliarder kroner og har nærmere 800 medarbeidere over hele landet.

Backe bygger offentlige bygg til omsorgs- og skolesektoren, næringsbygg, og boliger for mennesker i alle faser av livet. Selskapet har omfattende erfaring med offentlig-privat samarbeid. Lokal kunnskap og tilstedeværelse har vært bærebjelken i Backes entreprenørvirksomhet i over 75 år. Nærhet til lokalsamfunn landet rundt vil fremdeles være viktig, samtidig som vi gjennom satsingen Ett Backe utnytter en offensiv strategi for digitalisering av både entreprenør- og prosjektutviklingsvirksomheten, med mål om et sømløst samarbeid med partnere og leverandører og utvikling av bærekraftige bygg for oppdragsgivere i privat og offentlig sektor.

Firma Backe Entreprenør
FylkeOslo, Viken
Søknadsfristsnarest


Faglig dyktighet, ærlighet og pålitelighet har gjennom generasjoner vært Backes grunnverdier. Fortsatt etterlevelse av våre verdier er grunnlaget og forutsetningen for opprettholdelse og utvikling av vårt positive omdømme. Vårt omdømme og vår egen kultur er - og skal forbli - et betydelig konkurransefortrinn. Vi søker nå Kategorisjef Elektro som skal være en spydspiss i vårt selskap for å utvikle og støtte hele fagområdet innen elektro. Vi har kategorisjefer for hvert enkelt fagfelt i vårt selskap og vår nye kollega blir medlem av dette teamet.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Fagansvar for kategorien elektro; Elkraft, EKOM, Automasjon
 • Ansvarlig for overordnet strategi innenfor fagområdet
 • Ansvarlig for fagområdets bidrag til oppfyllelse av Backes strategi og digitaliseringsprosess
 • Fremme og gjennomføre tiltak som bidrar til måloppnåelse og forbedring innen fagområdet
 • Internrådgiver, teknisk og kommersielt for BE og BE’s datterselskaper innenfor fagområdet
 • Innkjøps- og kontraktstøtte innenfor fagområdet
 • Leverandør- og markedsansvar innenfor fagområdet
 • Fagansvarlig for kurs og opplæring innen fagområdet
 • Videreutvikling av fagområdet
 • Rådgiver innen fagområdet for de øvrige forretnings- og virksomhetsområder i konsernet Backe
 • Følge opp selskapenes arbeid innen fagområdet
 • Delta i utvikling, etablering og vedlikehold av fagområdet i Backes kvalitetssystem (TKS) og for at dette fungerer etter formålet
 • Sørge for å være oppdatert på myndighetskrav, standarder og bransjenormer/-krav
 • Representere Backe i faglige fora og øvrige bransjesammenhenger

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk utdannelse på bachelor- eller masternivå
 • Minimum 5 års erfaring fra tilsvarende stillinger/arbeidsoppgaver
 • Spesielt god kunnskap om elektrofaget
 • God generell kunnskap og forståelse om prosjekt og entreprenørbransjen
 • God kunnskap om innkjøpsprosesser
 • God kunnskap om samspillsprosesser
 • God kunnskap om prosjekteringsprosesser
 • God kunnskap om relevante standarder
 • Gode IT-kunnskaper, som grunnlag for digitalisering innenfor fagområdet
 • God kunnskap om modelleringsverktøy som f.eks. Autodesk Revit
 • God kunnskap om bruk av BIM og styringssysystemer
 • Norsk og engelsk – muntlig og skriftlig på godt nivå

Egenskaper og ferdigheter

 • Kunne bære Backes verdier; pålitelig – ærlig og faglig dyktig!
 • Analytisk, systematisk, kreativ og løsningsorientert
 • Utpreget kommersiell tankegang med svært god markedsforståelse
 • Tverrfaglig kunnskap om prosjektering av tekniske fag
 • Svært selvstendig og ansvarsbevisst med sterk gjennomføringsevne
 • Forretningsorientert og med evne til å selge seg selv ut i selskapene
 • Faglig sterk og tyngde mot leverandørmarkedet både i Norge og utenfor landets grenser
 • Evne til å skape endring som kommer prosjekter og kunder til gode
 • Initiativrik, engasjert og forbedringsorientert med oppmerksomhet og prioritering av måloppnåelse
 • Handlekraftig og strategisk, men også med interesse/vilje og evne for å dukke ned operativt og løse konkrete oppgaver i datterselskapene
 • Svært gode kommunikasjonsevner, og må trives med å holde kurs, innlegg og foredrag
 • Gode leder-, kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Autoritet – i faglig lederskap!

Stillingen legger opp til høy grad av frihet under ansvar for planlegging, utførelse og oppfølging av oppgaver innenfor avtalt stillingsbeskrivelse.

Vi benytter 3D-verktøy på alle våre prosjekter.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, en spennende og utfordrende stilling i et uformelt og positivt arbeidsmiljø med kompetente og resultatorienterte kollegaer og med gode muligheter for faglig utvikling og utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.

Kontaktperson:

Knut Stormdal

Managing Partner/Headhunter - Raadgiverhuset

E-post: knut@raadgiverhuset.no Telefon: +47 90916111

Søk stilling

Vis flere stillinger: