Kart- og geodataforvalter, store prosjekter

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region sør
FylkeBuskerud
StedDrammen
Søknadsfrist13.03.2015

Geodataseksjonen utfører en rekke oppgaver knyttet til kart, Nasjonal vegdatabank (NVDB) og annen geografisk informasjon knyttet til vår organisasjon, og seksjonen innehar hovedtyngden av regionens geomatikk-kompetanse. NVDB er vår viktigste database, og inneholder informasjon om vegnettet og tilhørende objekter på og langs veg som benyttes i mange ulike sammenhenger både i SVV og av eksterne aktører. Vi produserer en mengde temakart basert på data fra NVDB som sammenstilles med andre kartdata. Årlig samler vi også inn tilstandsdata på vegdekke.

Geodata søker nå dyktige kart- og geodataforvalter til vårt kontor i Drammen

Arbeidsoppgaver

I denne jobben vil du hovedsakelig arbeide med bistand til dataflyt fra store utbyggingsprosjekt til NVDB og FKB. Det vil være nært samarbeid med prosjektleder, byggeleder og kontrollingeniør på prosjektene. Andre oppgaver innenfor Geodataseksjonens arbeidsområde kan bli aktuelle.

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn

Du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole innen geomatikk, min. 3 år. Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet.

Til denne jobben ønskes erfaring innen Geomatikk/GIS. Det vil videre være en fordel med kjennskap til Nasjonal vegdatabank (NVDB). Selv om vi fortrinnsvis søker erfarne medarbeidere oppfordres også nyutdannede til å søke.

For å lykkes i denne jobben bør du være selvstendig, vise initiativ og ha gode samarbeidsevner. Du må også ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk. Arbeidsoppgavene krever også gode generelle IT- kunnskaper.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no).

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Spørsmål kan rettes til Seksjonsleder Gro Gjervold på tlf. 47630968 eller på epost gro.margareth.gjervold@vegvesen.no

Søk stilling


Vis flere stillinger: