Holmen industriområde. Foto: Bjørn EideProstneset havneterminal. Foto: Ørjan BertelsenUreddplassen. Foto: Moldjord Bygg og AnleggSkage barnehage. Foto: Overhalla kommune

Kårer «Beste Bygg i nord» for fjerde gang

Sykehushotellet i Tromsø, Nordlyskatedralen i Alta og Petter Dass-museet i Alstadhaug er det allerede. I løpet av tre uker vil disse tre få følge av et toalett på en rasteplass, en passasjerterminal, en barnehage eller et fiskemottak. «Beste Bygg i Nord» skal kåres for fjerde gang. 

«Beste Bygg i nord»-prisen deles ut under Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse (NNBA) i Tromsø 14. – 16. juni. Styret i NESO (Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon) er jury. Etter en forslagsrunde blant NESO-bedriftene i de fire nordligste fylkene, har juryen nominert følgende byggeprosjekter:

· Ureddplassen, Moldjord Bygg og Anlegg (Arkitekt: Haugen/Zohar Arkitekter/Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken AS - Inge Dahlman).

· Skage Barnehage, G-L Bygg (Arkitekt: Hus arkitekter)

· Holmen Industriområde, Øksnes Entreprenør (Arkitekt: Snøhetta).

· Prostneset Havneterminal, Peab Bjørn Bygg (Arkitekt: Space Group Company).

Kort om de nominerte:

Ureddplassen ligger i Gildeskål og er en del av turistvegstrekningen langs Helgelandskysten. Ureddmonumentet ble avduket av kong Olav i 1987. Monumentet er reist til minne over de 42 som omkom da ubåten «Uredd» ble senket under andre verdenskrig. I 2017 sluttførte Moldjord Bygg og Anlegg en storstilt oppgradering av Ureddplassen med ny parkering, nytt toalett og en spektakulær utsiktsterrasse. Det bølgeformede toalettbygget er nominert til «Beste Bygg»-prisen.

Skage Barnehage i Overhalla kommune i Nord-Trøndelag er Norges første svanemerkede barnehage. Åpningen fant sted i 2017. Som entreprenør måtte GL-Bygg håndtere de strenge kravene Svanemerket stiller til selve byggeprosessen, både når det gjelder lufttetthet, håndtering av kjemikalier og avfall, sikring mot fuktskader, m.m. Byggematerialer og kjemiske produkter har blitt kontrollert – alt fra treet som brukes i takstolene til sparkelen på badene. Svanemerket tillater ikke bruk av anti-bakterielle kjemikalier i bygg. Årsaken til dette er at disse stoffene kan bidra til økt antibiotika-resistens.

Holmen Industriområde på Hinnøy-siden i Sortland-kommune består av administrasjonsbygg, f ryseterminal, tørrlager, gjestehus, parkeringsanlegg og kai. Administrasjonsbygget strekker seg utover mot havet, svevende – kun hvilende på to føtter lengst ute på kaia. Den grønne fargen på beina går igjen på de bærende konstruksjonene også innvendig. Fargen er ikke tilfeldig. Det er den samme som fargen som kan skimtes i sjøen rett utenfor kaia. Øksnes Entreprenør gikk i 2017 helt til topps i den prestisjetunge kåringen European Business Awards (EBA). Øksnes Entreprenør-sjef Stian Reinholdtsen har uttalt at Holmen-anlegget er det prosjektet som best beskriver Øksnes Entreprenør.

Prostneset Havneterminal i Tromsø binder sammen sjø, land, næringsliv og kultur. Ankomne til Tromsø med hurtigbåt, hurtigrute og buss benytter terminalen som Peab Bjørn Bygg har ført opp. Arbeidene pågikk over flere år. Åpningen fant sted sommeren 2018. Tromsøs nye havneterminal er totalt på ca. 12.000 kvadratmeter. I tillegg til sin funksjon som passasjerterminal, inneholder den arealer for godshåndtering, kontorer, restauranter og forretninger. Det er også tilrettelagt for publikumsrettede funksjoner og kaipromenade.

Foruten heder og ære, består «Beste bygg i nord»-prisen av en plakett som kan festes på eller i bygget som vinner. Alle nominerte får diplom.

Prisen deles ut etter en etter følgende kriterier:

• God byggeskikk/arkitektur

• Ivaretakelse av energi- og miljøkrav

• Funksjonalitet

• Kompleksitet

• HMS og etikk

• Samarbeid mellom aktørene i byggeprosessen

• Teknisk løsninger, materialvalg, nytenkning og fremtidsretting

• Ferdigstilt i perioden juli 2016 - juni 2019

Tidligere vinnere av «Beste bygg i nord»:

2010: Petter Dass-museet, Alstahaug – EntrepreTor

2013: Nordlyskatedralen, Alta – Ulf Kivijervi AS

2016: Pingvinhotellet UNN, Tromsø – Consto