Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto.

Karanteneregler stoppet trelastprodusentens storsatsing

Gausdal Bruvoll måtte utsette et stort investeringsprosjekt på grunn av karanteneregler ved innreise til Norge, mens Bergene Holm har tatt en millionregning for karantenehotell. Treindustrien hevder usikkerhet og restriksjoner knyttet til pandemien, kan få betydning for trelastprodusentenes leveransesikkerhet fremover.

Flere av Treindustriens medlemsbedrifter melder om utsettelse av større investeringer på grunn av usikkerhet og mangel på kritisk personell, skriver Treindustrien i en melding.

Ifølge Treindustrien er det for tiden svært krevende å planlegge nødvendig vedlikehold og investeringer for å sikre produksjonskapasitet i treindustrien. Bransjeorganisasjonen mener usikkerhet og restriksjoner knyttet til pandemien, kan få betydning for leveransesikkerheten fremover.

Måtte utsette prosjekt

Administrerende direktør Jørn Nørstelien i Gausdal Bruvoll, forteller til Byggeindustrien at pandemien og innreiserestriksjonene med pålagt ti dagers karantenehotell, har skapt store negative konsekvenser for selskapet investering ved fabrikken i Gausdal.Trelastprodusenten investerer 40 millioner kroner i nytt justerverk som skal øke kapasiteten ved fabrikken. Selskapet har god kontroll på de bygningsmessige arbeidene, men maskinleveransen fra Sverige har de måttet utsette med ett år. Oppstart av det nye anlegget er planlagt først våren 2022.

– Vi så at vi ville fått en ekstraregning på minst to millioner kroner i karanteneutgifter. I tillegg var vi i tvil om prosjektet var teknisk gjennomførbart med dagens innreiseregler. Det tar et par måneder å få på plass anlegget. Det betyr at den svenske leverandøren må rullere på arbeidstokken, samtidig som de må inn og ut med ulik teknisk ekspertise. Vi kom frem til at det ble vanskelig å gjennomføre prosjektet, og derfor utsatte vi investeringen, sier Nørstelien.

Gausdal Bruvoll er også spent på hvilke konsekvenser pandemien og innreisereglene får for selskapets bygging av et nytt fyranlegg ved fabrikken i Fåvang.

– Vi skal investere 25 millioner kroner ved fabrikken i Fåvang. Vi er i gang med grunnarbeidene, men vi kan få utfordringer med den østeriske leverandøren som etter hvert skal inn, forteller Nørstelien.

Utfordringene kan bli større

Han understreker at Gausdal Bruvoll har forståelse for at regjeringen har strenge innreiseregler, men sier det er viktig å synliggjøre utfordringene dette skaper for industrien. Nørstelien påpeker også at et marked med et stort underskudd på trelast, trenger alle kapasitetsøkninger det kan få.

– Mangelen på trelast er en utfordring nå, men det kan bli enda større utfordringer utover høsten. Vi kan nemlig komme i en situasjon der vi ikke makter å hente inn den utenlandsk ekspertisen som utfører årlig service og vedlikehold på anleggene våre, og dette gjelder for hele bransjen, understreker Nørstelien.

Satte i gang 90-millioners prosjekt

Trelastprodusenten Bergene Holm, satte i fjor i gang et stort investeringsprosjekt til knappe 90 millioner kroner ved selskapets sagbruk i Åmli i Agder. I likhet med Gausdal Bruvoll, kjøper Bergene Holm maskiner av en svensk leverandør, men selskapet besluttet sommeren 2020 å gjennomføre investeringen som planlagt til tross for usikkerheten knyttet til koronapandemien. Administrerende direktør Erland Løkken i Bergene Holm, er oppgitt over millionbeløpet de må ut med i karantenehotell og lønnskostnader i karantenetiden. Prosjektet er også forsinket med flere uker grunnet perioden med innreiseforbud for svenske montører.

– Vi har ennå ikke et eksakt tall på hvor mye ekstra det har kostet oss å kjøre dette prosjektet under pandemien, men vi snakker et sjusifret beløp bare i karantenehotell og karantenelønn for de utenlandske montørene, sier Løkken til Byggeindustrien.

Tapte inntekter

Investeringene Bergene Holm gjør i Agder, vil gi fabrikken en betydelig kapasitetsøkning. At prosjektet nå er forsinket med minst fire uker betyr at selskapet ifølge Løkken går glipp av inntekter og økt leveringsevne til kundene.

– Vi skulle gjerne hatt på plass økt produksjonskapasitet i et trelastmarked med stor etterspørsel og bærekraftige marginer, sier han.

– Mener du bruken av karantenehotell er unødvendig?

– Vi forstår at regjeringen har strenge restriksjoner, men det er viktig at man hensyntar den verdien og sysselsettingen som industrien står for, også i en pandemi. Den seriøse delen av arbeidslivet er ekstremt opptatt av smittevern, og jeg mener vi som selskap kunne ivaretatt smittevernet på en meget god måte uten bruk av uvirksom isolasjon på karantenehotell, sier Løkken.

Viktig med forutsigbarhet

Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien har full forståelse for at det er nødvendig å kontrollere innreise til landet som et ledd i å bekjempe smittespredning, men påpeker viktigheten av forutsigbare og håndterlige ordninger.

– I påvente av vaksinering er det helt avgjørende å forlenge ordninger som gjør det mulig for bedriftene å få inn kritisk personell og at disse ordningene gjøres mest mulig forutsigbare og håndterlige for bedriften, sier Finstad.

Fullt trykk

Bransjeorganisasjonen fremhever at produsentene har fullt trykk på produksjonen for å møte den sterke etterspørselen etter byggematerialer i tre.

– Bedriftene gjør det de kan for å håndtere situasjonen og for å holde produksjonen oppe innenfor rammene av smittevernregler og restriksjoner, sier Finstad.