Kanalveien 52

Kanalveien 52

Sted: Bergen

Prosjekttype: Nybygg

Totalkostnad eks mva: 120 millioner kroner

Bruttoareal: 6.850 kvm

Byggherre: OBO AS

Arkitekt: Link Signatur

Totalrådgiver: Rambøll Norge

Underentreprenører og leverandører: Prebaf: Spenncon - Grunn og betong: Magnar Sivertsen - Tømrer: G. Dahle - Maler/gulvlegger: O Paulsen - Murer: Strand - Elektro: Otera Dalhaug - Ventilasjon: SIMM - Sanitær: A. O. Grevstad - Heis: Ing. Stein Knutsen - SD-anlegg: EM-systemer

Fra Broadway til Bergen

Der Broadway og Fifth Avenue krysser hverandre ligger Flatiron Building, en av Manhattans mest berømte bygg. Bygget har fasong etter den spisse, trekantete tomten. Nå har Bergen fått K52.

Første byggetrinn i K52 har også form etter tomten og har en form som minner mye om bygget i New York.

Tre bygg
K52 har navn etter adressen Kanalveien 52 og ligger på Minde. Det skal føres opp fire kontorbygg på tomten. Bygg C, som nå er oppført, skal senere bygges sammen med Bygg B. Bygg C er på 6.850 kvadratmeter BTA (4.600 kvadratmeter over bakken og to parkeringsetasjer på 1.130 kvadratmeter hver under bakken). Dette bygget har en totalpris på 120 millioner kroner eks mva. Beløpet omfatter grunnarbeid og infrastruktur for de andre byggene. K52 er tegnet av Link-Signatur og bygget i delte entrepriser. Rambøll har vært totalrådgiver. Tiltakshaver er OBO AS. Byggestart var i mai 2007. Bygg C stod ferdig ved siste årsskifte.

Bygg C har sju etasjer over bakken og to parkeringsetasjer under. Det er kombinasjon av celler og kontorlandskap i de seks kontoretasjene. Her er Visma og StS leietakere. I første etasje ligger landets flotteste Sigdal-butikk.

Krevende tomt
Sivilarkitekt Frode Tarald Haanshuus i Link-Signatur forteller at byggets bærende konstruksjon består av betongsøyler og hulldekker i underetasjene og stålsøyler og hulldekker fra første til sjuende etasje. De lengste hulldekkelementene er 14,4 meter lange og 40 cm tykke. Taket er flatt og består av takstoler i stål tekket med korrugerte plater. Det er brukt Alucobånd på deler av fasaden og på takutstikk. Ventilasjon er plassert inne i steget på takstolene. Fasadene er av glass som er soldempende, lyddempende og selvrensende og teglforblending. Innredningen i kontoretasjene er fleksibel.

Regiondirektør Tom Arne Olsen i Rambøll Vest forteller at den største utfordringen under prosjekteringen var tomten.

- Tomten skrådde sterkt, fjellkvaliteten var dårlig og det skulle bygges to fulle etasjer under bakkeplan. Det har også blitt foretatt spunting og sikringsstøp mot Solheimsvannet for de kommende byggetrinn. Nederste dekke i parkeringskjelleren ligger åtte meter under vannstanden i Solheimsvannet, så det er nødvendig å støpe kjelleren vanntett. Det var også krevende å sprenge og bygge tett inntil eksisterende bygg på nordsiden av tomten. HMS tiltakene her var strenge. Det var ingen personskader under grunnarbeidene og under byggingen av Bygg C.

Krevende arealoptimalisering
Haanshuus sier at det er lagt vekt på å skape lyse kontorer med gode lysforhold. Hver leietaker har egen resepsjon. Visma har kantine i andre etasje. Bygget har vannbåren varme basert på fjernvarme. Dette ble også brukt som byggoppvarming under oppføringen. Parkeringsanlegg og butikk er sprinklet, resten av bygget er brannsikret ved seksjonering. Bygget har sentral driftskontroll og balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

- Ved å bygge opp høyt mot Leaparken i sør og trappe volumene ned mot boligbebyggelsen mot nordøst, er K52 en buffer mellom den travle Kanalveien og boligbebyggelsen ved rekreasjonsområdet Leaparken. Byggets front er høy med stor eksponeringsflate mot næringskorridoren Mindemyren. Eiendommens samlede areal etter full utbygging er cirka 25.000 kvadratmeter.

Fornøyd eier
Malermester Ole Paulsen er styreformann i OBO AS og byggherrerepresentant. Han sier at de største utfordringene lå i å få utnyttet tomten til fire blokker og få godkjent høyder og arealer.

- Vi ble godt mottatt av Bergen kommune og har fått mye volum i prosjektet. Grunnforholdene var også en utfordring, med Solheimsvannet på nordsiden av tomten.

Ifølge Paulsen gikk det greit å få inn leietakere.

- Vi ble faktisk overtegnet. På grunn av fianskrisen har vi utsatt oppstart av neste byggetrinn litt, men håper å være i gang i løpet av året. Da skal vi starte med å rive et bygg nord for Bygg C, samt sprenge oss ned to etasjer under gatenivå. Vi er veldig godt fornøyd med Bygg C. Alle samarbeidspartnerne vi har hatt på prosjektering, byggfag og tekniske fag har gjort en flott jobb. Jeg tror bygget vil være med på å løfte området langs Kanalveien. Senere vil vi også bygge på den andre siden av veien.

Tekst og foto: Ole Harald Dale


Flere prosjekter