Kan ikke selge unna kirkegods billig

Oslo tingrett slår i en dom fast at staten bryter grunnloven når den vil selge unna kirkegods billig.

Staten ble stevnet for retten av Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) etter at regjeringen vedtok en ny tomtefesteinstruks som innebærer at Opplysningsvesenets fond (OVF) pålegges å selge festetomter til langt under markedspris.

Eiendommene det handler om er gamle prestegårder som blant annet kommuner har fått leie billig slik at innbyggerne kan få tilgang på rimelige festetomter. Men tingretten slo torsdag fast at instruksen er et brudd på grunnlovens paragraf 106, skriver Vårt Land.

Regjeringen oppfordret i forbindelse med instruksen tomtefesterne til å løse inn eiendommene. Det er snakk om store verdier, og KA og OVF uttrykker glede over dommen.

– Det er en veldig prinsipiell og viktig dom. Det bør bli sluttresultatet, sier direktør Frank Grimstad i KA.

– Med denne dommen bør staten trekke tilbake instruksen inntil en eventuell anke er avgjort, sier OVFs direktør Egil Sundbye.

«Staten har tapt saken fullstendig og må betale KAs sakskostnader i søksmålet», heter det i dommen.

Kommunikasjonsrådgiver Ragnvald Berggrav i Fornyings- og administrasjonsdepartementet sier at staten ikke kan kommentere dommen før de har fått snakket med regjeringsadvokaten.

Ankefristen er én måned.