Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand
Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Kan gå mot pressede marginer for entreprenørene

Historisk sett har marginene til entreprenørene i byggenæringen ikke vært noe å hoppe i taket for. Men det har bedret seg de senere årene, og i 2021 var tallene markant bedre enn snittet de foregående årene. Men flere forhold peker på at vi kan gå mot et større marginpress i tiden fremover.