Kan få ekstra ferie for å gå ned i vekt

Lokalpolitikere i Falun i Midt-Sverige vil belønne kommunalt ansatte som går ned i vekt med ekstra ferie.

Men byråkratene stritter imot, fordi lovverket ikke åpner for slike ferieutvidelser.

Politikeren Maria Wilje mener de som slanker seg eller forbedrer sin personlige helse mest på ett år, bør kunne få mellom tre og fem ekstra feriedager per år. Det vil kunne bidra til redusert sykefravær, sier hun ifølge nettstedet Dalarnas Tidningar.

Forslaget faller ikke i god jord på Falun kommunes personalkontor, på miljøkontoret eller i kommuneadministrasjonen. Noen mener det blir for dyrt, andre at kommunen ikke har lovlig adgang til å innvilge utvidet ferie.

- Blant annet blir det påpekt at det ikke er adgang til å inngå lokale eller individuelle avtaler om ekstra feriedager. Derimot kan man kalle dem fridager (!), ettersom arbeidsgiver kan gi fri uten å fastsette noe formål, forklarer Dalarnas Tidningar.

Dessuten vil en ordning med ekstra feriedager bli dyr å administrere, da den vil kreve minst en halv stilling i administrasjonen, klages det videre. Maria Wilje mener på sin side at det reduserte sykefraværet vil mer enn veie opp for dette