Veidekke og Hæhre kalte arbeidsfellesskapet for «et fornuftig ekteskap» da entreprenørene bygde ny E18 mellom Sky og Langangen i 2010. Nå kan det komme nye retningslinjer som kan gjøre det mer aktuelt for norske entreprenører å inngå tilbudssamarbeid.
Veidekke og Hæhre kalte arbeidsfellesskapet for «et fornuftig ekteskap» da entreprenørene bygde ny E18 mellom Sky og Langangen i 2010. Nå kan det komme nye retningslinjer som kan gjøre det mer aktuelt for norske entreprenører å inngå tilbudssamarbeid.

Kan bli enklere for entreprenørene å inngå tilbudssamarbeid

Advokat Odd Stemsrud i Advokatfirmaet Grette, forventer at det fra neste år vil åpne seg større muligheter for konkurrenter til å inngå arbeidsfellesskap som er kommersielt begrunnet. – Dette er positivt, kommenterer konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke.