Kammerherreløkka

I Porsgrunn har et nytt hotell og et nytt næringsbygg på Kammerherreløkka vært med på å flytte sentrum tilbake nordover i byen.

Fakta

Sted: Porsgrunn

Bruttoareal: 11.698 kvadratmeter

Kontraktssum: 245 millioner kroner inkl. mva.

Byggherre: Kammerherreløkka AS (Bane NOR Eiendom og R8 Property)

Totalentreprenør: Seltor

Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter

Interiørarkitekt: Comte Bureau

Landskapsarkitekt: Feste Grenland

Rådgivere: RIB, RIBr, RIByFy og RIAku: Rambøll l RIG: Grunn Teknikk l RIV: Bravida l RIE: Elektro 4 l Oppmåling: Geoingeniørene l RIVA (utvendig): Sweco

Underentreprenører og leverandører: Interiør: Henriksen Snekkeri l Innmåling og utstikking: Geoingeniørene l Spunt- og peling: Kynningsrud Fundamentering l Grunnarbeid, utomhus og VA: Eckholdt l Prefab: Loe Betongelementer l Stillas: Vetlesen Stillas l Yttervegger: Lindal Treindustri l Mur-, puss- og flisearbeider: Naturstein & Flis l Taktekking: Byggpartner l Maler: Helberg Bygg og Maling l Gulvbelegg: Oslo Tapet og Gulvbelegg l Systemvegger og himlinger (kontor): CreoNordic Prosjekt l Systemvegger og himlinger (hotell): Moelven Modus l Metallfasader og blikkenslager: Erling Freitag l Rekkverk: GBS Produkter l Glasstak og glassfasader: Frontal Aluminium l Porter: Port-Teknikk l Brannisolering og branntetting: Firesafe l Solskjerming: Umbra Produkter l Rør og ventilasjon: Bravida l Elektro: Elektro 4 l Løfteinnredninger: Kone l Vinduer: NorDan l Fjernevarme: Skagerak Varme

Kammerherreløkka huset i mange år busstasjonen i Porsgrunn, og Kammerherreløkka er også nærmeste nabo til byens togstasjon. Hovedfartsåren for bilister fra E18 gjennom byen mot Skien og flere sentrale sentrumsgater er også med på å ramme inn eiendommen. Etter hvert som veier og jernbanens planer falt på plass, har man kunne utvikle dette området.

Blant de som til slutt fikk realisert prosjektet var det flere som hadde vært med å sitte på rettighetene siden 2011. Et nytt hotell – Comfort Hotel Porsgrunn – nye spisesteder, nytt næringsbygg og et underjordisk parkeringsanlegg har gitt nytt liv til området og til byen.

Nytt liv

– Vi brukte mange år på å friskmelde Kammerherreløkka i forhold til slik den fremstår i dag. Nå har det på nytt blitt et infrastrukturknutepunkt, og et bindeledd som holder byen tettere sammen, sier hotelldirektør Teo Luisa i Comfort Hotel Porsgrunn.

– For Porsgrunn som by er dette en del av en større byutvikling, og med på å posisjonere byen med et langt mer attraktivt bybilde, legger han til.

Luisa har helt rett i at Kammerherreløkka er et av mange prosjekter som flytter tyngdepunktet nordover i byen, og tilbake til sentrumsrøttene i Porsgrunn. Kulturhuset Ælvespeilet og nye næringsbygg rundt rådhuset, gjør at Porsgrunn sentrum igjen har blitt noe mer enn kjøpesenteret Down Town. En oppussing av den grønne lungen Rådhusparken gjør også sitt til at området fremstår som triveligere, og er faktisk med på å åpne opp knutepunktet mot Porsgrunnselva – som deler byen i to.

At det er Choice-kjeden som har åpnet det første nye hotellet i Porsgrunn er heller ikke helt tilfeldig. Hotellet ligger bare 100 meter fra Rådhustorget hvor Choice-eier Petter Stordalen en gang startet sin kremmerkarriere med salg av etter hvert så berømte jordbær.

Åtte etasjer

– Hotellet og næringsbygget er begge lokalisert opp mot Sverres gate i vest og mot torget på Kammerherreløkka i øst. Sammen danner de en passasje for gangaksen som strekker seg over torget på Kammerherreløkka og gjennom Rådhusparken, forklarer arkitekt Per Suul i Lund Hagem Arkitekter, som har tegnet det nye kvartalet.

Hotellet er utformet med bygningsvolumer fra tre til åtte etasjer. Det lave bygningsvolumet vender mot eksisterende verneverdige bygg nord på Kammerherreløkka, mens volumet på åtte etasjer ligger mot den nye passasjen og det nye kontorbygget. Hotellet utgjør 5.650 kvadratmeter og vil inneholde 134 gjesterom og suiter, eget treningssenter, konferansefasiliteter samt romme et variert tilbud av bevertning.

Næringsbygget utgjør 2.475 kvadratmeter og er utformet med fire hovedetasjer samt en inntrukket toppetasje med felles kantine og utgang til takterrasse i femte etasje. I første etasje er allerede en restaurant på plass, og mer næring er på vei. I enden mot bussterminalen har man også bygget en heispaviljong som fører ned til parkeringskjeller, som strekker seg under hele eiendommen. Her er det plass til 86 biler, og direkte inngang fra kjeller til både næringsbygg og hotell.

Lokale krefter

Det er den lokale entreprenøren Seltor AS som signerte kontrakten med den lokale byggherren R8 Property og Bane NOR Eiendom om utbyggingen. I mars 2017 startet man riggingen på plassen, og i midten av oktober samme år var man ferdig med spunt- og pelearbeidene.

– Det ble pelet til fjell med betongpeler, og det har vært fra 45 til 60 meter til fjell på det meste. Grunnforholdene i byen er leire, så parkeringskjelleren er bygget som en vanntett betong-konstruksjon, sier prosjektleder Per Dehle Andresen i Seltor.

Bærekonstruksjonen for hotellet og kontorbygget, er levert i stål og prefabrikkerte betong elementer, mens etasjeskiller er levert i prefabrikkerte dekkelementer i betong. På grunn av logistikkutfordringer ble hotellet reist først, og så kom kontorbygget opp.

Når den prefabrikkerte montasjen av bærekonstruksjonen og etasjeskiller var ferdig startet montasjen av yttervegg. De ble levert av Lindal Smith Elementer som prefabrikkerte veggelementer i tre med monterte vinduer, isolert og forberedt for utvendig montasje av fasadekledning i metall.

– Med disse leveransene fikk vi lukket bygget raskt, og kom i gang med de innvendige arbeidene så tidlig som mulig. Byggherren hadde en byggetid som krevde smarte løsninger for å få gjennomført arbeidene så smidig som mulig, sier Andresen.

– Vi som byggherre hadde satt en relativt kort byggetid, men det var enighet med entreprenør om at dette skulle gå, sier prosjektleder Bjørnar Haukstad for byggherre R8 Property. Både byggherre og entreprenør skryter av samarbeidet og dialogen de har hatt i prosjektet.

– Det har vært en ære for oss å få være med på dette prosjektet. Det å få lov til å levere et helt kvartal med hotell, kontorbygg, parkeringskjeller og etablering av det nye utearealet er veldig stas. Det er det første prosjektet hvor Seltor har fått levert et helt nytt hotell. Tidligere har vi fått være med å rehabilitere hoteller, sier Andresen.

Det er heller ingen tvil om at den lokale og fortsatt fremadstormende byggherren R8 Property er fornøyd med resultatet. Sammen med Bane NOR Eiendom eier de hver 50 prosent i selskapet Kammerherreløkka AS, som er byggherre. R8 Property har satt sitt preg på både Telemark og Vestfold de siste årene, og er nå i gang med Powerhouse Telemark i Porsgrunn og utviklingen av Skien Brygge.

Gyllen fasade

Det virker som om alle er fornøyd med at det store tomrommet mellom den gamle busstasjonen og taxisentralen er erstattet av noe nytt, og nytt er det virkelig. I tillegg til forseggjorte uteområder, er det fasaden på hotellet som er mest slående.

- Hotellet er med sine åtte etasjer godt synlig i byen og fyller i kraft av sin funksjon naturlig rollen som signalbygg for besøkende i Porsgrunn. Det er utformet med en irregulær vindussetting, og vinduer i varierende størrelser som gir et inntrykk av individualitet, et bilde på hotellet som bolig for besøkende og det mangfold av gjester og anledninger. Det er en metallkledning som tilfører fasaden en lys, varme og gyllen farge som spiller med varierende him mellys og tilfører hotellet med sitt høye volum en lett eleganse og inviterende karakter, sier arkitekt Suul.

Akkurat den dagen Byggeindustrien er på besøk sørger det skiftende været for at de små dråpene på fasaden skifter uttrykk opptil flere ganger.

Men det er ikke bare fasaden utbyggerne er fornøyd med. Hotellsjef Luisa lovpriser også utsmykkingen inne i hotellet.

– Vi har ikke et bilde på veggene, men det er materialvalgene som er selve utsmykkingen. Vi har brukt Porsgrunn som bilde og rammeverk, og spiller blant annet på hvordan porselen og tungindustri har preget byen. Det er store vindusflater fordi vi er i byen, og skal se byen. Inventar og innredning binder den mektige industrielle stilen sammen, sier en fornøyd hotelldirektør.