Jøran Kallmyr. Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no

Kallmyr skal bistå eiendomsbesittere og -utviklere

Jøran Kallmyr tiltrer fredag som partner i Advokatfirma Ræder og leder for selskapets avdelingen for offentlig rett og samfunnskontakt.

Den tidligere statssekretæren og byråden skal etter karanteneperioden blant annet bistå utviklere og utbyggere.

Jøran Kallmyr (37 år) trer inn i Advokatfirma Ræders partnerskap fra oppstartsdagen. Han vil få ansvar for å bygge opp og lede selskapets nye avdeling for offentlig rett, eiendomsutvikling og samfunnskontakt. Kallmyr var advokatfullmektig i firmaet før han ble utnevnt til statssekretær.

Kallmyr har hatt sentrale politiske verv i Oslo kommune fra 2003 til 2012. Mellom 2009 og 2011 var han byråd for miljø og samferdsel, og fra 2011 til 2012 var han leder av Byutviklingskomiteen. Kallmyr var statssekretær for justisminister Anders Anundsen fra oktober 2014 til desember 2015. Da ble han utnevnt til statssekretær for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug. Han gikk av som statssekretær i februar.

– Vi ser en stadig større etterspørsel etter erfarne rådgivere i skjæringspunktet mellom offentlig rett, politikk og samfunnskontakt. Det er her jeg vil bidra. Mange eiendomsbesittere og –utviklere forholder seg kun til den juridiske aksen. Skal de lykkes å få et riktige resultat for reguleringen av en eiendom eller område, må de også forstå det politiske systemet og kunne bli hørt i de politiske vurderingene. Det vil vi bistå dem med, sier  Kallmyr i en pressemelding.

Som advokatfullmektig hos Ræder arbeidet han med eiendomsrett, et område han vil fortsette å engasjere seg i.

– Da jeg var leder av byutviklingskomiteen leste jeg ofte brev fra advokater som i liten grad forsto hvordan byråkratiet og de politisk valgte representantene arbeider sammen, og hvilket mulighetsrom som er til stede. Skal virksomheter, grupper eller enkeltpersoner få politikerne til å engasjere seg, må de få en politisk grunn, ikke en juridisk grunn til det. Da må du kommunisere godt og samtidig treffe en politisk nerve. Kombinasjonen av jus, kommunikasjon og politisk innsikt er svært viktig når man arbeider med alt fra endringer av reguleringsplaner og utbyggingsavtaler til regelendringer av lover og forskrifter. Den forståelsen brukte jeg i min første periode i Ræder. Jeg ser frem til å ta fatt på dette arbeidet igjen i en egen avdeling, sier Jøran Kallmyr.

Advokatfirma Ræder har rundt 90 medarbeidere. Selskapet gir råd innenfor de fleste forretningsjuridiske områder. Selskapets kunder er i hovedsak bedrifter, organisasjoner og offentlige myndigheter, både nasjonalt og internasjonal.

– Jeg vil bistå både eksisterende oppdragsgivere av Ræder og nye kunder som er opptatt av å få bistand i saker av politisk karakter. Til forskjell fra for eksempel USA, har advokater i liten grad vært aktive i lobbyvirksomhet. Jeg er overbevisst om at det er i ferd med å snu i Norge, og at dette blir et betydelig vekstmarked for advokater fremover, sier Kallmyr.

Advokatfirma Ræder har selv et internasjonalt fokus og har bygget opp et bredt nettverk av samarbeidspartnere på tvers av landegrensene. Selskapets internasjonale nettverk og erfaring gjør at de raskt kan hjelpe kunder også utenfor Norges grenser.