Ill. LINK Arkitektur

Ill. LINK Arkitektur

Kalkbrudd i Mjøndalen skal transformeres til boligområde - LINK sikret seg oppdraget

Et tidligere kalkbrudd i Mjøndalen skal nå transformeres til et boligområde med småhus- og leilighetsbebyggelse. LINK Arkitektur vant oppdraget etter en invitert arkitektkonkurranse.

– Det er i konkurranseforslaget foreslått variert bebyggelse, med kvaliteter og tilbud for ulike livssituasjoner. Tilpasning til området, bevaring av naturkvaliteter og tilknytning til lokalt friluftsliv står sentralt, og gjennom høy bokvalitet og forbindelser til eksisterende nabolag ønsker vi å skape et attraktivt boligområde for alle aldersgrupper, skriver LINK i en pressemelding.

– Området har mange kvaliteter som danner et godt grunnlag for et godt bomiljø, med nærhet til flotte naturområder, god utsikt, og gode lys- og solforhold. Vi ser frem til å komme i gang med planleggingen sammen med kunden, sier Camilla Aakre, utviklingssjef for boligsegmentet i LINK Arkitektur, i meldingen.

Første skritt vil være utarbeidelse av masterplan i samarbeid med Drammen kommune.