Kabelfestet på gamle Tana bru rives

Statens vegvesen har ikke lykkes med å finne løsninger for bevaring som alle parter kan akseptere. Det er derfor besluttet at også den østre kabelforankringen skal fjernes, slik at den nye vegen kan ferdigstilles i tråd med de opprinnelige planene.

- I forbindelse med rivingen av gamle Tana bru høsten 2020, ble det besluttet at kabelforankringen på østsida av elva skulle tas vare på som et symbol på bruhistorikken på stedet. En slik bevaring krevde imidlertid en endring av, eller dispensasjon fra, den vedtatte reguleringsplanen for området. Statens vegvesen har derfor arbeidet for å finne gode løsninger for veien, elva og kabelforankringen som Tana kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune kunne godta, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

- Vi har forståelse for at det er mange ulike ønsker og hensyn i denne saken, ønsket om å bevare noe av den gamle konstruksjonen, hensynet til den sårbare elva, og behovet for en trafikksikker vei. Vi har dessverre ikke klart å finne en løsning som alle kan enes om. Derfor har vi nå tatt beslutningen om å rive den gjenstående kabelforankringen, og at veien bygges i tråd med den vedtatte reguleringsplanen, sier direktør Per Morten Lund i Statens vegvesen til nettstedet.

Det vil nå bli lagt en fremdriftsplan for å fullføre veianlegget ved Tana bru.