K. Hjelmeland er igang med damprosjektet for Sira-Kvina kraftselskap på Nesjen i Kvinesdal kommune.

K. Hjelmeland med rekordkontrakt i jubileumsår

Maskinentreprenøren K. Hjelmeland har fått tidenes største kontrakt i året selskapet fyller 50.

K. Hjelmeland har sikret seg kontrakten på rehabilitering av fire dammer på Nesjen i Kvinesdal kommune. Kontrakten med Sira-Kvina kraftselskap har en verdi på rett under 80 millioner kroner.

– Det er det dedisert største prosjektet vi har tatt på oss. Sira-Kvina kraftselskap er en veldig bra byggherre som vi har hatt flere prosjekter for opp gjennom årene, opplyser daglig leder Magne Hjelmeland i K. Hjelmeland AS.

Ny tid etter oppkjøp

Selskapet, som i fjor omsatte for 70 millioner kroner, er også godt i gang med en rehabiliteringsjobb på i underkant av 40 millioner kroner for Statkraft ved Svartadal dam i Mauranger i Kvinnherad kommune. Magne Hjelmeland sier Hæhre Entreprenørs oppkjøp av K. Hjelmeland i 2016, er årsaken til at de nå tar på seg betydelig større anbudsjobber enn de gjorde tidligere.

– Tidligere hadde vi mye prosjekter der vi kjørte på timer, med en og annen mindre anbudsjobb. Nå har vi ressursene, ikke minst ledelse, til og også tas litt større jobber som hovedentreprenør, sier Hjelmeland, som aldri har angret på at selskapet ble en del av BetonmastHæhre.

– Både jeg og min bror Audun, som driver selskapet i dag, er maskinfolk. Vår interesse er å kjøre gravemaskin, ikke papirarbeid. Med alle krav i dag har man problemer med å drive med en viss størrelse uten å ha folk på kontor og det var ikke vi gode nok på. Da vi fikk mulighet til å bli en del av Hæhre så følte vi det var rett, ikke minst fordi vi opplever at vår familie er 100 prosent match med Albert og Lars Hæhre. Det er veldig artig å jobbe sammen med gjengen i Hæhre, og vi har ikke angret ett sekund på dette valget, fremhever Hjelmeland.

Et selvstendig entreprenørselskap

Ifølge daglig leder Lars Hæhre i BetonmastHæhre Industri, er K. Hjelmeland i dag et selvstendig entreprenørselskap under BetonmastHæhre Industri.

– Bakgrunnen for dette er at de skal bli mer selvstendige og utvikle seg enda mer innen sitt spesialfelt som er bygging og rehabilitering av dammer. De er en av de beste i landet på dette i dag og det skal de fortsette å være i fremtiden, sier Hæhre.

Plastringspesialist

Damprosjekter, ikke minst plastring av dammer, har vært et spesialkompetanseområde for K. Hjelmeland helt siden begynnelsen på 70 tallet. Selskapet tar i dag plastringsoppdrag over hele landet.

– Vi har nå 4-5 maskinførere i selskapet som driver med plastring. Det er broren min Audun som har plastringsprosjektene som et ansvarsområde, og han er også en av de som kjører maskin, forteller Hjelmeland.

Har vært forsiktige

K. Hjelmeland kan i år feire 50 års jubileum som maskinentreprenør. Magne Hjelmeland mener forsiktighet er et viktig stikkord for hvordan familien har drevet entreprenørselskapet i fem tiår.

– Vi har helt klart hatt våre dårlige år, men jeg tror vi har tjent på å være litt forsiktige med anbudene vi har vært med på og vi har frem til Hæhre kom inn på eiersiden kjørt mye på timer, sier Hjelmeland.

– Fremover vil dam og kraftjobber fortsatt være veldig viktig, men vi skal også fortsette å regne på andre jobber og vi skal som i dag være en maskinentreprenør som bidrar i de store samferdselsprosjektene, fortsetter Hjelmeland.

– Hvordan skal dere feire jubileet?

– Det har vi allerede feiret. Det ble kake og kaffe en søndagskveld. Vi er ikke så voldsomt store på slike feiringer, sier Hjelmeland og ler.