Ill. Statens vegvesen

K.A. Aurstad bygger undergang og gang- og sykkelveg

Statens vegvesen har inngått kontrakt med K.A. Aurstad AS om bygging av undergang og gang- og sykkelveg på E39 Ekset i Volda kommune.

Ved Ekset skal det bygges en undergang for myke trafikanter. Det skal i tillegg bygges en gang- og sykkelveg på ca. 1 km. Hensikten er å øke trafikksikkerheten, spesielt for gående og syklende.

Kontrakten er på kr 22 502 054,- eks mva.

Arbeidene starter opp i første halvdel av september og skal ferdigstilles høsten 2017.

Det skal også etableres belysning. To nye busslommer skal etableres, og en busslomme skal oppgraderes, alle til universell standard.

Videre skal det bygges ca. 160 m støyskjerm.