Jurist/advokat til vår juridiske enhet

Nye Veiers formål er å forestå planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av deler av det norske riksveinettet. Selskapet er 100 % eid av Den norske stat ved Samferdselsdepartementet. Nye Veier ble stiftet i 2015, og var i operativ drift fra 1. januar 2016.

Selskapet har hovedkontor i Kristiansand og en utbyggingsportefølje per 31.12.2019 på 700 km firefelts motorvei med en estimert utbyggingskostnad på 182 milliarder kroner (2019-kroner).

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse.

Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Firma Nye Veier
FylkeAgder
StedKristiansand, evt. etter avtale
Søknadsfrist30.08.2020

Nye Veier søker Juridisk rådgiver / advokat

Nye Veier søker to til tre dyktige jurister, eventuelt med advokatbevilling, for stilling som Juridisk rådgiver. Stillingen er plassert i Juridisk enhet i avdeling for Kontrakt og marked, og rapporterer til Leder juridisk.

Juridisk enhet har ansvar for å yte relevant juridisk bistand og kvalitetssikring til alle avdelinger og utbyggingsområder i Nye Veier. Juridisk rådgiver vil ha relasjoner internt til hele organisasjonen og eksternt mot leverandører innen aktuelle områder.

Aktuelt arbeidssted vil i utgangspunktet være selskapets hovedkontor i Kristiansand, men stillingen kan også vurderes geografisk lokalisert helt eller delvis til selskapets utbyggingsområder, herunder i Stavanger, Bamble, Hamar/ Lillehammer eller Trondheim. Noe reise må påregnes mellom selskapets utbyggingsområder.

Arbeidsoppgaver

En til to stillinger tiltenkes arbeidsoppgaver med hovedfokus på følgende fagområder:

  • Kontraktsrett
  • Entrepriserett
  • Offentlige anskaffelser

En stilling tiltenkes arbeidsoppgaver med hovedfokus på følgende fagområder:

  • Arbeidsrett og tariffavtaler
  • HMS, seriøsitet og arbeidslivskriminalitet
  • Personvern/ GDPR

Aktuelle arbeidsoppgaver vil også kunne omfatte nærliggende og andre juridiske fagområder i henhold til relevant kompetanse og erfaring.

Ønskede kvalifikasjoner

Stillingen forutsetter Juridisk embetseksamen eller Master i rettsvitenskap. Det stilles krav om relevant og bred juridisk erfaring innen ett eller flere aktuelle fagområder, samt gode faglige kvalifikasjoner.

Stillingen krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både i norsk og engelsk. Det vil være en fordel med kjennskap til større bygg- og anleggskontrakter, samt prosjekterfaring. Det er ønskelig med god kommersiell forståelse og erfaring med bruk av digitale verktøy.

Personlige egenskaper:

  • Initiativrik, engasjert og gode kommunikasjonsevner
  • Evne til å skape tillit og gode relasjoner på tvers av organisasjonen
  • Konsekvenstenkende og løsningsorientert
  • Høy integritet og plettfri vandel

Vi tilbyr:

Du vil ta del i et bredt juridisk fagmiljø fordelt på selskapets ulike lokasjoner. Du vil også ta del i og utvikle Nye Veiers egen bedriftskultur, hvor selskapet drar nytte av breddekompetansen og erfaringer ansatte har med seg fra ulike bransjer.

Selskapet verdsetter inkluderende samarbeid og nytenkning, noe som medfører at du både blir sett, hørt og har en påvirkningsmulighet i det daglige. Nye Veier har som policy å tilby markedsbasert lønn, obligatorisk tjenestepensjon (OTP), gode personalforsikringer og fleksibel arbeidstid. Ta kontakt med Experis for ytterligere informasjon.

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

Frist: Snarest og innen 30. august 2020
Arbeidssted: Kristiansand eller annen lokasjon etter avtale
Tiltredelse: Etter avtale
Kontraktsform: Fast ansettelse

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Rita Charlotte Lid, Leder juridisk | Advokat i Nye Veier AS , mobil: 952 610 06 / e-post: rita.charlotte.lid@nyeveier.no, eller Experis AS ved Seniorrådgiver Steinar Instefjord , mobil: 948 57 202 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.com

Søk stilling

Vis flere stillinger: