Juridisk rådgiver - Vadsø/Alta

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region nord
FylkeFinnmark
StedAlta, Vadsø
Søknadsfrist31.08.2015

Statens vegvesen forvalter store ressurser og har mange spennende og samfunnsviktige oppgaver foran seg. Ønsker du å være med på utviklingen i Nord- Norge, er du kanskje vår nye juridiske rådgiver i Finnmark?

Vi søker nå juridisk rådgiver ved HR- og administrasjonsavdelingen, seksjon for juridiske saker og anskaffelser. Seksjonen bistår hele regionen med juridisk rådgivning og saksbehandling innenfor flere rettsområder. Vi har en koordinerende og rådgivende rolle ved anskaffelser.

Juridisk seksjon er lokalisert i Bodø, Tromsø og Vadsø og har 10 medarbeidere. Stillingen har kontorsted i Vadsø eller Alta, men du vil jobbe tett sammen med seksjonsleder i Tromsø og seksjonens medarbeidere ved de andre kontorstedene.

Som juridisk rådgiver vil dine hoved oppgaver være:

  • Juridisk rådgivning og saksbehandling innenfor erstatningsrett, kontrakts- og entrepriserett, husleierettslige spørsmål, forvaltningsrett, plan- og bygningsrett, naborettslige problemstillinger, veglov mv.
  • Kvalitetssikring av anskaffelser, rådgivning om regelverket for offentlige anskaffelser, forberedelse av klagesaker for KOFA (klagenemnda for offentlige anskaffelser) for overordnet myndighet, dvs. Vegdirektoratet og fylkeskommunene i Region nord
  • Forberedelse av rettssaker for overordnet myndighet
  • Intern opplæring innen juridiske emner

Kvalifikasjoner:
Du må ha juridisk embetseksamen/mastergrad i rettsvitenskap. Vi vil vektlegge relevant erfaring og forutsetter at du har gode generelle ferdigheter i bruk av IKT-verktøy.

I vårt tverrfaglige miljø med mange og utfordrende prosesser verdsettes evnen til å samarbeide og å være serviceinnstilt og løsningsorientert. Du må kunne jobbe selvstendig og strukturert og kunne ha mange og varierte arbeidsoppgaver. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne vil bli vektlagt.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Flere opplysninger kan fås ved henvendelse til seksjonsleder Lillian Paulsen, tlf. 77617603/ 90722923 eller e- post lillian.paulsen@vegvesen.no

Statens vegvesen skal preges av mangfold, der våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Søk stilling

Vis flere stillinger: