Jørn Injar er utnevnt som nytt æresmedlem i Norsk Betongforening.

Jørn Injar æresmedlem i Betongforeningen

På Betongdagen i Trondheim ble den kjente bransjemannen Jørn Injar utnevnt som nytt æresmedlem i Norsk Betongforening.

- Den som mottar årets ærespris kjennetegnes først og fremst som hedersmann, som alltid prioriterer samarbeid med andre og at man i fellesskap får til kunnskapsvekst og utvikling. Han trives best når han får bidra til at andre lykkes, sa Eivind Heimdal, leder i Norsk Betongforening.

- Han har alltid vært nysgjerrig på teknologi, og prioriterer den praktiske tilnærmingen til faget og betongen, og trives best der betongarbeider utføres i praksis. Han liker rett og slett å kjenne på, og observere hva en kan gjøre med betong.

- Han kjennetegnes best for sitt gode humør, sin involvering av andre, sin vilje til å dele sin kunnskap med andre, og ikke minst for sitt engasjement for å få yngre medarbeidere, arkitektstudenter og bygningsingeniører til å like betong og betongfaget.

- Han har selv uttalt ved flere anledninger at han elsker betong, og da med alvor og kjærlighet i stemmen.

- Han jobber fortsatt i bransjen, i en tradisjonsrik bedrift som feiret sitt 100 års jubileum i 2014. - Han startet sin karriere som konstruktør, fortsatte som produksjonssjef og har hatt stillinger som kvalitetssjef og nå som teknologisjef.

- Han har et enormt nettverk i bransjen nasjonalt, men også internasjonalt. Han har bidratt med både standardiseringsarbeid, betongopplæring, komitearbeid i Norsk Betongforening og har vært svært aktiv innenfor Betongelementforeningen. Det kan her nevnes Betongopplæringsrådets fagutvalg A og B, medlem i flere kurskomiteer og komitemedlem i CEN/TC 229 vedrørende standardisering av prefabrikkerte betongprodukter.

- Han har sin utdannelse fra University of Wales i Cardiff, og ble uteksaminert i 1971. Han har i mange år bidratt med undervisning, forelesninger og foredrag for blant annet Norsk Betongforening og Betongelementforeningen, og har også hatt en aktiv rolle i utviklingen og utdanningen av betongfagarbeidere. Vi håper hans bidrag, hans gode og smittende humør og hans entusiasme for betong vil fortsette, sa Heimdal.