<p>- Vi har ulike jordtyper i plantekassene foran og regnbedene bak, sier landskapsarkitekt Kirstine Laukli i Statens vegvesen. Foto: Kell Wold</p>Tom Inge Hole viser oppskriften på jorda som produseres på Lindum renovasjonsanlegg for regnbed og plantekasser langs Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen. Kirstine Laukli er fornøyd med "julebaksten". Foto: Kjell WoldJord i plantekasser til trær og regnbed er alt lagt ut i siderabatten på Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen. (Foto: Kjell Wold)Tom Inge Hole og Kirstine Laukli er fornøyd med jorda fra renovasjonsanlegget Lindum i Drammen. Foto: Kjell Wold

Jord fra hageavfall preger Drammens nye paradegate

Jorda som skal fylle plantekasser og siderabatter på Drammens nye paradegate kommer fra byens avfallsanlegg.

Jorda som i disse dager legges ut i siderabattene på sørsiden av den nye vegen inn mot idrettsanleggene langs Bjørnstjerne Bjørnsons gate på Strømsø inneholder betydelige mengder kompostjord fra drammenseres hageavfall produsert på Lindum, ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen.

Drammenseres hageavfall

Dermed kan man si at hver og en av byens innbyggere på sin måte har en liten andel eller aksje i de nye grøntanleggene som skal pryde den nye firefelts vegen når den står ferdig om et drøyt år.

Her er noen stikkord om jorda som nå legges ut til det som skal bli Drammens nye paradegate:

- Regbedjorda legges ut i siderabattene mellom plantekassene. I plantekassene er det vanlig jord for at trærne skal få best mulig vekstforhold.

- Regnbedjorda er drenerende. Her vil vannet renne igjennom opptil 10 ganger fortere enn i vanlig anleggsjord som er i plantekassene.

Flomvern

Det legges ut to lag av regnbedjord. Det nederste laget består av sand og silt (rein mineraljord), mens det øvre laget er den samme massen som i det nederste laget, men innblandet hagekompost. Hagekomposten gjør at jorda på toppen holder noe mer på fuktigheten og gir dessuten næring til plantene som skal vokse der.

Det spesielle med regnbedjord er at den skal være infiltrerende så den leder vannet unna, men samtidig ikke må være så tørkesvak at planter ikke vil vokse der. Det er nemlig viktig med plantevekst i regnbed fordi røttene bearbeider og løser opp jorda slik at vann fortere slipper igjennom.

- Vi har forsøkt å finne det optimale skjæringspunktet mellom jordas evne til å holde på vann for at planter skal kunne vokse og infiltrere. Dette er også avhengig av klima, så vi kan ikke bruke samme oppskrift på regnbedjord som de for eksempel bruker i USA, sier landskapsarkitekt i Statens vegvesen Kirstine Laukli