Jon Karlsen

Jon Karlsen: - Vi må industrialisere og digitalisere alt vi kan

Adm. dir. Jon Karlsen i Glava/Saint-Gobain Byggevarer mener aktørene i den norske byggenæringen må fokusere på det de kan og videreutvikle denne kompetansen for å vinne frem i morgendagens konkurransebilde – og dette må skje samtidig som man digitaliserer og industrialiserer alt de kan.

Karlsen har sammen med eierkonsernet Saint-Gobain sett på hvilke trender som vil dominere byggenæringen internasjonalt i årene fremover. Her dro han blant annet frem industrialisering og digitalisering, et voksende renoveringsmarked, manglende arbeidskraft, at bygningene og byggeprosessene stadig blir grønnere og at verdikjeden vil endre seg til å bli mer gjennomsiktig og sammenkoblet.

- Men denne bakgrunnen – hva skal vi i Norge konkurrere på for å skille oss ute fra konkurransen fra utlandet – gjerne til en billigere pris? Vi må ta utgangspunkt i det vi kan: klima, byggeskikk, dokumentasjon, lovverk – vi kan de norske forutsetningene. Det utgangspunktet må vi ta alle sammen. Samtidig er det avgjørende å passe på at vi ikke blir for dyre. For å få til dette må vi industrialisere og digitalisere – dette er helt nødvendig. Dette er rett og slett et spørsmål om vi skal klare å konkurrere i fremtiden eller ikke, påpeker Karlsen.

- Samtidig må vi levere bygg og tjenester som gir noe ekstra for norske forhold, sier en offensiv Karlsen.