Ill. Ruter

Joint venture mellom Multiconsult og Cowi sikret seg Fornebubanekontrakt

Et joint venture mellom Multiconsult og Cowi samt partnerne LINK arkitetur og Jotne er tildelt rammeavtalen for ingeniørtjenester for hele designprosjektet rundt Fornebubanen.

Arbeidet med rammeavtalen vil begynne i tredje kvartal 2017 og vare i tre år. Rammeavtalen inneholder opsjoner for utvidelser i inntil sju år etter første fase, med like vilkår.

Dette er en stor avtale for partnerne og en betydelig del av avtalen skal signeres om kort tid.

- Dette er gode nyheter. Vi er veldig glade for å vinne denne rammeavtalen, som har så stor prestisje. Dette vil bli en høyt prioritert oppgave for Multiconsult-gruppen, inkludert LINK-arkitektur, fremover, sier konsernsjef i Multiconsult ASA, Christian Nørgaard Madsen i en børsmelding.

Multiconsult-konsernet, med 50 prosent andel i arbeidsfellesskapet, vil jobbe med engineering og arkitektoniske tjenester fra pre-design til ferdigstillelse av infrastruktur, samt eventuelle ytterligere oppgaver. I tillegg til utformingen av hele banelinjen med infrastruktur, omfatter kontrakten design av verksted- og depot, alle underjordstasjoner og sporforbindelsen til Majorstuen-huben.

Utviklingen av Fornebubanen vil skje som et samarbeid mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Fornebubanen strekker seg fra Oslo til Fornebu.

Rammeavtalen er underlagt en 10-dagers klageperiode.