Johannessenteret

Foto: Bjarne Kahrs, Brødrene Ulveseth

Brødrene Ulveseth har totalrehabilitert og bygget ut Johannessenteret på Møhlenpris i Bergen slik at det nå rommer 41 omsorgsleiligheter.

Fakta

Sted: Bergen

Prosjekttype: Rehab, sykehjem

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 148 millioner kroner

Bruttoareal: 6.020 kvadratmeter

Byggherre: Stiftelsen St. Johanneshjemmet

Totalentreprenør: Brødrene Ulveseth

Arkitekt forprosjekt: Artec

Arkitekt og LARK: Holon Arkitekter

Rådgivere: RIB: Node l RIV: Asplan Viak l RIE: Bergen Elconsult l RIAku: Sweco l RIGeo: Multiconsult l RIBr: Firesafe

Underentreprenører og leverandører: Grunn- og betongarbeid, mur- og pussarbeid: Brødrene Ulveseth l Tømrer: Bergen Prosjekt og Sotra Entreprenør l Elektriker: Thunestvedt l Rørlegger: Bergen Rørteknikk l Sprinkler: Brann & Sprinklerteknikk l Ventilasjon og blikkenslagerarbeid: Bergen Air l Innvendig maler og gulvbelegg: Lønningen og Nilsen l Utvendig maler: LMG l Kjøkken: HTH l Storkjøkken: Norrøna Storkjøkkenl Lås og beslag: Heikki Bruvik l Rekkverk: Montal l Anleggsgartner: Askeland l Heiser: Thyssenkrupp l Taktekker: Fløysand Tak l Innredning bad leiligheter: Bano l Sto-puss: Sto Bergen

Byggherre er den diakonale stiftelsen St. Johanneshjemmet. Artec laget forprosjektet, mens Holon Arkitekter tegnet endelige løsninger. Brødrene Ulveseth har utført arbeidet i en totalentreprise. Samlet areal er på 6.020 kvadratmeter (rehabilitering 2.455 kvadratmeter og nybygg 3.565 kvadratmeter). Entreprisekostnad er på 148 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggestart var i november 2018 og prosjektet ble ferdigstilt i november i år.

Komplett leilighet

Leilighetene har stue med kjøkkenkrok, soverom, stort bad og en bod. Badet er egnet for bevegelseshemmede beboere. Det er lagt opp føringsvei for skinne i taket fra soverom og til badet. Benk på kjøkkenet kan heves/senkes.

Prosjektleder Magnus Mjelstad i Brødrene Ulveseth forteller at grunnarbeidet var utfordrende.

– Vi måtte lage en ti meter høy fjellskjæring kun 40 centimeter fra en eksisterende teglsteinsmur, gjennomført med sømboring, og vi måtte ta ut fjellmasser slik at det eksisterende bygget fikk full kjeller. Lave etasjehøyder ga utfordringer for føringer for teknisk fag. Dette ble løst ved bruk av loddrette sjakter, sier Mjelstad.

Prosjektet er gjennomført ved bruk av BIM og lean.

Blitt et praktbygg

Byggherrerepresentant Jan Sverre Stray forteller at Omsorg+ er et nytt segment innen eldreomsorg.

– Beboerne på Johannessenteret er for friske til å bo på sykehjem, men trenger litt hjelp. Her har de tilsyn døgnet rundt av sykepleiere og hjelpepleiere. De har et sosialt fellesskap, de kan spise sammen, spille spill, trimme og delta i ulike aktiviteter innendørs og utendørs. Inne blir det blant annet gudstjenester og konserter. Ute har vi tre takterrasser med ulike aktiviteter. En terrasse har en sansehage der beboerne blir stimulert av det de ser, lukter og kjenner på. En annen er egnet for konserter, underholdning og sosialt fellesskap, den tredje for trening med blant annet en boccia-bane. Omsorg+ tar vare på hele mennesket, sier Stray.

Han er meget godt fornøyd med bygget.

– Vi er fantastisk godt fornøyd. Det er blitt et praktbygg og bidrar til oppgradering av hele området. Jeg må få si at Brødrene Ulveseth har gjort en flott jobb, spesielt synes jeg at sømboringen er utrolig flott utført uten noen skader eller setninger. Samarbeidet med Brødrene Ulveseth har vært enestående, sier Stray.

Tegl og stopuss

Tomten har fjellgrunn. Forurensede masser er kjørt til deponi. Det er boret 10.550 meter (inkludert sømboring) og sprengt ut 7.500 kubikkmeter faste masser. Det er radonsperre under U2 og under første etasje. Under den nye delen av bygget er det søppelsug-anlegg.

Bygget er forlenget med fem meter mot nord og bygd ut mot vest i tre plan (med to, fire og seks etasjer). Etter utbygging har bygget tilnærmet rektangulær form.

Den eksisterende bygningsdelen (fra 1933, tegnet av Per Grieg) har bærekonstruksjon av tegl. Den nye delen har bærende konstruksjon av plasstøpt betong og stålsøyler. Taket på den eksisterende delen er etterisolert med blåseisolasjon og gitt ny tekking. På den nye delen er taket isolert, tekket med takbelegg og klargjort for takterrasse.

Fasaden mot Thormøhlens Gate (eksisterende bygningsdel) er sandblåst og pusset på ny for å få frem de gamle trekkene. Mot OJ Brochs gate er fasaden etterisolert med Red-Air, pusset og har fått felt av limtegl. De nye fasadene har stopuss og tegl. Takterrassene i femte etasje har glassfasader.

Det er vinylbelegg med oppbrett på de fleste gulv. I første etasje og i et eksisterende trapperom er det skifer. Innervegger er i stål og hardgips. Badene har baderomspanel. Leilighetene har gipshimlinger, mens det er systemhimlinger i fellesareal.

Det er brukt cirka 1.970 kubikkmeter ferdigbetong. Der det har vært vanskelig å komme til for støping er det brukt Con-Form vegger. Tekniske rom ligger i andre etasje og i U2.

Bygget har hovedinngang mot Thormøhlens Gate på plan 1 og i U2 mot OJ Brochs gate, inngang via garasje og i tillegg to rømningsveier. Hele bygget har universell utforming og er brannsikret med fullsprinkling. Bygget har nå to heiser og en løfteplattform. Beboerne har tilgang til tre takterrasser for henholdsvis aktiviteter, kultur med scene og sansehage. De fleste leilighetene vender mot Puddefjorden og Damsgård.

Tek17

Johannessenteret er prosjektert og ført opp etter Tek17. Oppvarming skjer med vannbåren gulvvarme og er basert på fjernvarme. Bygget har tre sentralt styrte anlegg for balansert ventilasjon. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 114,9 kWh. Bygget er i energiklasse mørkegrønn B.

Det er 250 millimeter isolasjon i yttervegger og i snitt 300 millimeter i takene. Vinduer og glassfasader har i snitt en U-verdi på 0,9. Trykktesting viser en luftveksling per time på 0,6 i den nye delen og på 1,38 i den eksisterende delen av bygget.

Cirka 60 personer var med da byggeaktiviteten var på topp. Johannessenteret er rehabilitert og bygd ut uten alvorlige hendelser.


Flere prosjekter